Jak zaplatit data? Televize se přou o podíly a vliv v ATO

pondělí, 12. března 2012, 07:34 TV MediaGuru

Členové ATO, zadávající výzkum televizní sledovanosti, nemají stejný pohled na to, jak upravit podíly v profesní asociaci.

Situace v profesní Asociaci televizních organizací (ATO), zájmovém sdružení televizních provozovatelů a komunikačních agentur, se s přibližujícím termínem březnové valné hromady vyhrocuje. Vztahy v asociaci jsou napjaté od loňského výběrového řízení na nového realizátora měření televizní sledovanosti.

Na základě smlouvy s ATO, podepsané proti vůli TV Nova, má vítěz tendru, společnost Mediresearch, dodávat asociaci a jejím členům TV data od začátku roku 2013 do roku 2017. Hodnota zakázky představuje 300 mil. Kč. Přestože do konce letošního roku ještě platí stávající pravidla platby za výzkum, od nového roku může být situace jiná.

Valná hromada ATO, která se sejde v třetím březnovém týdnu, by se měla mj. zabývat přerozdělením podílů řádných členů na financování elektronického měření a od toho odvozených počtu hlasů, kterými členové na hlasování valné hromady disponují.  To, jakým způsobem se hlasy přerozdělí – i ve vztahu k případnému dřívějšímu přijetí přidružených členů TV Barrandov a Atmedia za řádné –, je velkou otázkou. Představy členů asociace se liší, což je vzhledem k nutné shodě všech členů na změnách stanov zásadní. Je tak otázka, zda se televize vůbec budou schopny domluvit na tom, jak výzkum od příštího roku financovat.

„Na minulém Výboru zástupců jsme společně s TV Prima předložili návrh na hlasovací podíly v ATO.  ČT, FTV Prima a CET 21 by v tomto návrhu měly podíl 24 %. Finanční podíly ATO budou řešeny jako součást prováděcí smlouvy, o které budeme jednat následně,“ říká generální ředitel ČT Petr Dvořák. Oproti současnému stavu by se tak podíl ČT snížil (teď 35 %). Toto snížení by v zásadě vykryly podíly nových řádných členů TV Barrandov a Atmedia. Podíl CET 21 by zůstal srovnatelný (v současnosti 25 %), naopak podíl FTV Prima by se mírně navýšil (v současnosti 22 %). Podíl AKA ve výši 18 % je podle stávajících stanov pevně stanovený.

TV Nova ale s navrženým rozložením nesouhlasí. Vzhledem k silnému omezení reklamního vysílání České televize se domnívá, že podíl veřejnoprávní stanice by měl být snížen úměrně jejímu výkonu na reklamním trhu. Ten v letošním lednu představoval cca 1 % (podíl na komerčních GRP’s). „Není důvod, aby Česká televize měla tak vysoký podíl, když její podíl na reklamním trhu v důsledku legislativních změn klesl na minimum a data z ATO dle našich informací nepotřebuje pro účely prodeje reklamy, ale výhradně pro své interní analýzy. V takovém případě představuje současný i nově navrhovaný podíl ČT zbytečné plýtvání penězi televizních koncesionářů, neboť data pro účely interních analýz sledovanosti lze opatřit výrazně levněji,“ argumentuje generální ředitel TV Nova Jan Andruško. V případě takto výrazného snížení podílu ČT by se podíly ostatních členů musely navýšit. „Jakým způsobem by se přerozdělily, je k diskusi,“ dodává Jan Andruško.

Petr Dvořák se k návrhu TV Nova na snížení podílu ČT a k tomu, zda je pro ni tato úprava přijatelná, nechce vyjadřovat. „Nemohu to komentovat, protože návrh Novy není komplexní. Až bude jasné, jak se by se změnily podíly ostatních členů, a to, jak budou řešeny, je možné se tím zabývat,“ reaguje.

Zda je realizace výzkumu od roku 2013 v ohrožení, však zatím zástupci TV stanic nahlas nepřipouštějí. „ATO musí věc řešit, ale jsme si jistí, že se to podaří,“ věří generální ředitel TV Prima Marek Singer.  „Situace je vážná především proto, že se CET 21 neúčastní opakovaně zasedání Výboru zástupců, což je po valné hromadě nejdůležitější platforma ATO, a nekomunikuje jiným než písemným způsobem,“ uvádí Dvořák. Rozhodování ATO je tak paralyzováno, protože klíčové otázky, jakými jsou např. změny stanov, musí schválit všichni členové (jednomyslné hlasování).

TV Nova ale oponuje a říká, že fungování ATO není v žádném případě paralyzováno. „Jsme napadáni za to, že se neúčastníme jednání Výboru zástupců. To není fér. Je třeba říci, že jsme byli zváni zpravidla na poslední chvíli, v jednom případě i méně než 24 hodin před zasedáním. K návrhu agendy, kterou tvoří i změna stanov, nám před zasedáním nebyly poskytnuty podklady, prý se bude jednat o neformální diskuzi. K navrženým bodům jsme se vždy vyjádřili písemně. Pokud bude řádně svoláno další zasedání a budeme mít k dispozici podklady k diskuzi, rádi se zúčastníme. Činnosti jednotlivých komisí v rámci ATO se však naši zástupci pravidelně účastní,“ vysvětluje Jan Andruško. „Jsme proti tomu, aby bylo zrušeno jednomyslné hlasování ve zcela zásadních otázkách, jako je změna stanov či výběr realizátora PEM, to není standardní v žádné jurisdikci a odporuje to smyslu existence ATO,“ shrnuje postoj TV Nova.

Loňské výběrové řízení na měření sledovanosti, které vedlo k rozkolu v ATO, v současnosti prověřuje Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Šetří, zda tendr probíhal v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Pokud Úřad shledá, že v průběhu tendru došlo k pochybení, hrozí ATO pokuta za správní delikt do 5 % ceny zakázky (tj. až 15 mil. Kč).

-mav-