Reklamu na YouTube přeskakuje 10 % uživatelů

čtvrtek, 15. března 2012, 12:46 Internet & Mobil, Výzkum MediaGuru

Jak se chovají uživatelé YouTube při sledování reklamy? I o to se zajímala nová americká studie, která analyzuje příčiny přeskakování video reklamy.

Studie, kterou si nechala zpracovat společnost Google od výzkumné agentury Ipsos, se zaměřila na chování internetových uživatelů ve věku 18–45 let, kteří primárně nepracují v reklamním průmyslu či marketingu, jsou aktivní na internetu a měsíc před průzkumem navštívili YouTube. Celkově bylo osloveno 1 601 respodentů, kterým byl poslán odkaz do testovacího prostředí, ve kterém byl průzkum prováděn.

Z průzkumu vyplynulo, že 8 z 10 dotázaných upřednostňuje TrueView video neboli přeskočitelnou video reklamu před standardní InStream reklamou. 9 z 10 respondentů navíc uvedlo, že TrueView video vytváří příjemnější uživatelské prostředí, a 8 z 10 si myslí, že tlačítko na přeskočení videa je dostatečně viditelné.

Dále se ukázalo, že jen 10 % lidí video reklamu na YouTube přeskočí vždy.

Pokud lidé reklamu přeskočí, děje se tak nejčastěji v 6. vteřině, z čehož vyplývá, že prvních pět sekund je pro reklamu zcela klíčových. Až 65 % dotázaných uvedlo, že reklamu nepřeskočili ve chvíli, kdy je zaujala hned na začátku, vtipná scénka připoutala diváky v 49 % případů a zajímavá hudba v 31 %.

Tato skutečnost se pak dá využít dvěma způsoby: buď je možné uživatele zaujmout natolik, že budou chtít spot zhlédnout až do konce, nebo v případě, že spot nemá takový potenciál, dá se zachránit tím, že se do klíčových prvních pěti sekund vloží nejdůležitější sdělení.

Na otázku, proč se rozhodli dívat se na tu či onu reklamy, respondenti nejčastěji uváděli svou zvědavost (47 %), kdy chtěli vědět, na co reklama je, dále podmanivost samotné reklamy (21 %) a obliba společnosti či značky (14 %).

U reklam, které po zhlédnutí chtěli respondenti vidět znovu, uvedli, že byla celkově dobře provedená (66 %), podávala zajímavé informace či sdělení (38 %) či nabízela produkt relevantní pro uživatele (34 %).

Doporučení průzkumu je tedy dělat divácky zajímavé reklamy, které poskytují nové informace a nabízejí pro zákazníky relevantní produkty.

-kch-