Český rozhlas projde největšími změnami od roku 1989

pátek, 27. dubna 2012, 12:45 Rádio MediaGuru

Český rozhlas ohlašuje největší změny od roku 1989, které mají vést k přerodu veřejnoprávního rozhlasu v moderní instituci.

„Jde o nejrazantnější změnu Českého rozhlasu od roku 1989. Takovou proměnou ještě Český rozhlas v novodobých dějinách neprošel. Další podobná změna může nastat za třicet až čtyřicet let,“ uvedl při představování změn generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan. Restrukturalizace by měla být ukončena v prvním čtvrtletí 2014.

Management ČRo má v plánu do konce letošního roku spustit novou stanici mluveného slova, která vznikne integrací stanic Rádio Česko, ČRo6 a Rádio Leonardo. Koncipována je jako analyticko-zpravodajská stanice, která se bude chtít zaměřit na náročnějšího posluchače. Bude přinášet jak zpravodajství, tak analýzy, dokumenty nebo investigativní informace z oblastí politiky, ekonomiky, společnosti či vědy a techniky.

Uvedené stanice tak budou integrovány do jednoho okruhu stanic mluveného slova. „Do budoucna máme v plánu redukovat stanice do pěti základních okruhů,“ řekl Peter Duhan s tím, že jeden z okruhů bude tzv. okruh národní, který by měl sdružovat regionální stanice a pokrývat regionální vysílání ČRo.

Od roku 2014 chce pak spustit novou stanici pro mladé. Její projekt by měl být předložen Radě ČRo do konce února příštího roku.

Od 1. května 2012 vzniknou také tři programová centra – vysílání, zpravodajství a výroby, která mají podle plánu na plný provoz přejít od začátku roku 2013. Centrum vysílání, které povede Ondřej Nováček, bude mít na starosti zejména přípravu programových schémat, vysílacích plánů, hudební dramaturgii a vývoj nových formátů. Centrum zpravodajství pod vedením Tomáše Pancíře zastřeší přípravu zpravodajství a publicistiky pro všechny stanice ČRo. Nepůjde ale o unifikované zpravodajství, ale informace budou do vysílání zpracovány podle zaměření jednotlivých stanic. Centrum výroby se pod vedením Miroslava Ditricha zaměří na náročnější pořady, jako jsou komponované pořady nebo rozhlasové hry.

Nastartovaná restrukturalizace si vyžádá i personální redukci pracovních míst, a to jak interních, tak externích zaměstnanců. Rozhlas chce přitom převážně jít cestou přirozených odchodů.

Změny jsou podle generálního ředitele Českého rozhlasu nutné zejména proto, že ČRo v současnosti disponuje zbytečně velkým množstvím stanic – celkově jich má 20. „Žili jsme v domnění, že růst stanic přinese nárůst posluchačů. Ukázalo se, že to není pravda. Některé stanice byly řešeny polovičatě,“ přiblížil Peter Duhan. Z hlediska posluchačského zájmu trápí Český rozhlas nízký počet mladých posluchačů a vysoký překryv posluchačů mezi jednotlivými stanicemi ČRo. "Absolutně jsme rezignovali na mladou generaci. Víme, že všech 20 stanic poslouchá téměř jedno publikum. Publikum si tak sami vykrádáme a nedaří se nám stabilizovat podíl na poslechovosti,“ zhodnotil dále Peter Duhan. Management Českého rozhlasu si také uvědomuje, že veřejnoprávní instituce podcenila konkurenci na rádiovém trhu.

-mav-