Kdy outsourcovat sociální média?

středa, 04. dubna 2012, 16:59 Internet & Mobil MediaGuru

Malé a střední firmy v Česku zvládají správu sociálních sítí často vlastními silami. V určitých případech se však vyplatí vyhledat pomoc externího partnera.

Facebook, Twitter a jim podobné sociální sítě využívá dle loňského průzkumu společnosti Regus ke komunikaci se zákazníky na 50 % tuzemských firem.

Třetina pak tento nástroj zužitkovává pro získání nových zákazníků. A ačkoliv zastánci sociálních médií mohou tvrdit opak, servisní firmu pro komunitní marketing nepotřebuje každá z nich.

Pro podniky malé a střední velikosti v řadě oborů zůstávají sociální sítě stále jen konkurenční výhodou, nikoliv nezbytností. A management komunitních stránek je tak jedním z úkolů marketingu. Když však firma narazí na hranice svých časových, znalostních či rozpočtových možností, je efektivnější zajistit správu, monitoring či měření tohoto kanálu externě.

Následující pro a proti outsourcingu sociálních sítí je dobré zvážit zejména v případech, kdy...

…nejste spokojeni se svými výsledky

Pro některé segmenty fungují sociální média lépe než pro jiné. Potenciál, který nabízejí například ve strojírenství a v sektoru HORECA je nesrovnatelný. V případě, že i přes „komunitně“ zajímavý předmět podnikání sociální sítě nepřinášejí výsledky, stojí konzultace vaší strategie s najatými odborníky za zvážení.

…se sociálními sítěmi začínáte

Cílem přítomnosti značky na sociálních médiích není získat co největší počet fanoušků. Pro definici cílů a strategického plánu pro práci s komunitou může být externí konzultant se svými zkušenostmi více než užitečný. Stejně tak pomůže odpovědnému zaměstnanci pochopit zásady pro kvalitní správu komunit.

…vstupujete na nový trh

Externí spolupráce stojí za zvážení i v případech, kdy firma zavádí nový produkt, či vstupuje na nový trh. Řada segmentů se totiž v přístupu k využití sociálních sítí, vyhledávání klíčových opinion lídrů apod. značně odlišuje.

V každém případě je však důležité mít na paměti, že sociální média jsou formou závazku. Je lepší na sociální síti nebýt vůbec, než pod jménem značky provozovat neaktualizovaný profil plný bez reakce ponechaných komentářů zákazníků.