V březnu si nejvíce polepšila skupina Prima

pátek, 06. dubna 2012, 00:15 TV MediaGuru

Stanice skupiny Prima si v celkovém součtu v březnu oproti předcházejícímu měsíci polepšily nejvíce ze všech hlavních hráčů.

Kanály skupiny Prima – Prima family, Prima love, Prima Cool – si v letošním březnu v souhrnném součtu ve skupině diváků starších 15 let polepšily oproti letošnímu únoru o vice než jeden procentní bod (+1,12) a třetí letošní měsíc ukončily s podílem 24,65 %. Bylo to dáno zejména růstem hlavního kanálu Prima family (+0,73). Oproti únoru ale zvýšily podíl i Prima Cool (+0,13) a Prima love (+0,26), která se tak dostala na svůj prozatím nejlepší výsledek (2,27 %).

Mírně si oproti únoru v celkovém součtu polepšil také lídr trhu, skupina Nova, jejíž stanice dosáhly v březnu souhrnného podílu 31,44 % (+0,08). Zatímco hlavní kanál TV Nova si oproti únoru polepšil (+0,26), tematický Nova Cinema klesl těsně pod 5 %.

Ve srovnání s únorem si v celkovém součtu pohoršily kanály České televize (-0,12) s výsledným podílem 28,44 %. Na výsledku se odrazilo snížení podílu ČT1 a ČT2 (oba -0,62), naopak si polepšil sportovní ČT4 (+0,22). ČT24 zaznamenal srovnatelný výsledek jako v únoru.

TV Barrandov v březnu oproti únoru mírně klesla (-0,26) a dosáhla podílu 5,28 %.

Podíl TV stanic v %, březen 2012, celý den, D15+

Podíl TV skupin v %, březen 2012, celý den, D15+

Zdroj: ATO-Mediaresearch

-mav-