Analytici: Time Warner zřejmě dál zvýší podíl v CME

pondělí, 07. května 2012, 13:39 TV MediaGuru

Půjčka Time Warneru společnosti CME je podle analytiků známkou toho, že Time Warner má o firmu zájem a očekávají, že svůj podíl v CME dál navýší.

Poskytnutí úvěru v hodnotě 300 mil. USD společnosti Central European Media Enterprises Limited (CME), vlastníkovi TV Nova, od hlavních akcionářů Time Warner a Ronalda Laudera, je podle finančních analytiků signálem, že Time Warner má o CME zájem. Oznámení půjčky, která má pomoci CME k oddlužení, uklidnila finanční trhy a odrazila se na růstu hodnoty akcií CME.

„Pomoc od Time Warneru v situaci, kdy CME hrozil nedostatek prostředků pro splacení dluhopisů 2013, vytváří důležitý precedens, kdy je Time Warner připraven pomoci CME v případě potřeby. Navýšení podílu nad 40 % opět potvrzuje zájem Time Warneru o společnost. Dle našeho názoru se sníží riziková prémie, kterou investoři přisuzovali titulu, který měl výrazné zadlužení a zhoršené cash flow. Je také možné, že po skončení limitů na podíl ve společnosti v květnu 2013 Time Warner v CME dále navýší podíl,“ uvádí ve své analýze Pavel Ryska, analytik J&T.  Očekává, že díky úvěru dojde u CME k částečnému oddlužení a snížení úrokových nákladů. „Zprávu proto hodnotíme pozitivně,“ uvádí s tím, že CME pravděpodobně přistoupí k další emisi akcií, aby získala dodatečné prostředky k odkupu dluhu 2013 a 2014.

Díky transakci z minulého týdne se podíl Time Warner v CME zvýšil na více než 40 %. Může přitom dosáhnout výše až 49,9 %, pokud CME vyčerpá úvěr od Time Warner nad rámec 86,5 mil. USD a do 180 dnů se jí nepodaří získat financování na trhu veřejnou emisí. Podíl Time Warneru v CME je limitován výší 49,9 % do května 2013, po tomto datu ale nebude nijak smluvně omezen a Time Warner bude moci svůj podíl dále navýšit.

Podle společnosti Janco Partners je velmi pravděpodobné, že Time Warner získá další akcie a zvýší tak po zmíněné 180denní lhůtě podíl v CME na 49,9 %. „Očekáváme, že CME přijde s dodatečnými nabídkami, aby snížila své dluhy a splatila část úvěru poskytnutého od Time Warner,“ hodnotí ve své analýze. Přestože oznámené výsledky CME v prvním čtvrtletí byly spíše zklamáním, Janco Partners se domnívá, že CME bude okamžitě profitovat ze snížených úrokových nákladů.

Důvěru v CME vyjádřila i J.P. Morgan. „Přestože reklamní podíl bezplatného terestrického vysílání bude postupně klesat na úkor online reklamy, stále vidíme prostor pro růst reklamních příjmů CME poté, co se reklamní trhy ozdraví. Domníváme se, že CME nabízí silnou operační i provozní sílu k takovému ozdravení,“ konstatuje ve své zprávě.

„Z našeho pohledu je důležité, že největší akcionář CME ukázal ochotu a schopnost podpořit CME ve snižování dluhu,“ citovala agentura ČEKIA Josefa Němého z Komerční banky, která tak potvrdila optimistický pohled na akcie CME. „Spekulace o tom, že by Time Warner mohl navýšit svůj podíl v CME (což se nyní stalo), byla jedním z důvodů, proč jsme v únoru doporučili akcie CME kupovat. Věříme, že všechny tyto faktory budou akcie CME v krátkodobém horizontu nadále podporovat,“ odhaduje Komerční banka.

Hlavní akcionáři CME – Time Warner a Ronald Lauder – v minulém týdnu oznámili, že poskytnou CME úvěr ve výši 300 mil. USD na snížení dluhů se splatností v letech 2013-2016. Část úvěru ve výši 86,5 mil. USD bude splacena emisí akcií Time Warneru v počtu 9,5 mil. kusů a Ronaldu Lauderovi v počtu 2 mil. kusů. Tím došlo k navýšení podílu Time Warner v CME na více než 40 % a ke zvýšení podílu R. Laudera na více než 6 %.

-mav-