Nejefektivnější pro SEO firem jsou uživatelé Googlu+

úterý, 15. května 2012, 18:01 Internet & Mobil MediaGuru

Z pohledu optimalizace vyhledávání je nejpřínosnější uživatelská základna sociální sítě Googlu. Vlivem na organické SEO je Facebook až druhý v pořadí.

Otestovat tezi, že sociální média mají na optimalizaci vyhledávaní žádný nebo jen velmi malý efekt, se rozhodla americká SEO agentura TastyPlacement. Ve svém pokusu vytvořila šest identických stránek pro stejný počet fiktivních firem, jež následně po dobu deseti měsíců promovala jen předem zvolenou aktivitou na sociálních sítích.

Provedené testování prokázalo rozdíl ve vlivu na pořadí výsledků nejen u jednotlivých sítí, ale také v případě aktivit na nich vykonávaných. Nejefektivnější z pohledu SEO byla sociální síť Google+. Stovka následovníků profilu navázaného na pokusné stránky vylepšila zobrazené pořadí ve vyhledávači v průměru o 14 pozic.

Další výsledky shrnuje následující přehled:

Stránky bez jakékoliv propagace vykázaly průměrný pokles ve výsledcích vyhledávání o 0,11 pozice.

Rovné startovní podmínky v jinak velmi živém prostředí internetu agentura zajistila stejným názvem a obsahem webů a obdobnou velikostí měst, ve kterých neexistující firmy sídlily. Do samotného testu pak byli zapojeni uživatelé sociálních sítí z řad zaměstnanců firmy, obchodních partnerů, přátel a známých, tedy pouze tzv. neautoritativní uživatelé internetu.

I přes statisticky nepřesnou metodologii, danou třeba rozdílným počtem konkurenčních stránek ve vybraných městech, dokazují dle agentury tyto výsledky přehlíženou důležitost sociálních médií pro optimalizaci vyhledávačů.

-ptv-