Sociální média a žurnalistika: Důvěryhodnost s otazníkem

středa, 02. května 2012, 07:34 Internet & Mobil MediaGuru

Sociální média se stále častěji stávají zdrojem informací pro širokou veřejnost. Informace z nich ale nejsou vždy důvěryhodné.

Zajímavou infografiku zpracoval nedávno web www.schools.com, který se v ní snažil shrnout to, jak sociální média ovlivňují žurnalistiku a jaký vliv mají na širokou populaci. Infografika vychází z faktu, že se jednak zvyšuje konzumace informací přes mobilní zařízení a zároveň, že sociální média jsou stále častěji zdrojem informací pro běžnou populaci. Zhruba polovina americké veřejnosti už má podle uvedeného zdroje zkušenost s příjmem lokálních informací přes mobilní telefon a 46 % z nich dokonce říká, že mobilní zařízení využívá pro příjem informací minimálně třikrát týdně.

S nástupem mobilní technologie a s expanzí sociálních sítí pak dochází k tomu, že sociální média začínají sloužit jako primární zdroje dění o svém okolí. Podle zmíněné infografiky jsou v americké veřejnosti sociální média s 27,8 % třetím nejdůležitějším zdrojem informací po televizi (59,5 %) a novinách (28,8 %), tedy před rádiem (18,8 %) nebo jinými tištěnými zdroji (6 %). Jednoznačně nejsilnějším zdrojem informací z jednotlivých sociálních médií má být Facebook (59,5 %) před Twitterem (19,9 %) a YouTube (12,7 %).

To, jakou roli sociální média v konzumaci zpravodajství hrají, a o tom, zda mají určité unikátní postavení coby informačního zdroje, však nepanuje shoda. Zatímco některé výzkumy považují roli sociálních médií o informování o okolním dění za stále podstatnější, alternativní studie hovoří spíše o komplementaritě sociálních médií k tradičním (nebo jiným) zdrojům informací. Například studie výzkumného centra Pew Research (What Facebook and Twitter Mean to News) míní, že Facebook a Twitter mají zatím relativně malý vliv mezi uživateli informací a že jsou spíše dalším zdrojem informací vedle těch tradičních. „Například 71 % z těch, kteří sledují zpravodajské linky na facebooku, získávají velmi často informace z webových stránek zpravodajských organizací,“ uvádí se mj. ve studii.

Přestože předností sociálních médií pro jejich využití v žurnalistice je to, že jsou extrémně rychlá a otvírají možnosti pro běžného uživatele přinést zásadní zprávu, jejich nevýhodou je to, že mohou být nepřesná a fakticky zavádějící. „Rychlost neznamená vždy faktičnost. Když využíváte sociální média jako zdroj informací, vždy si dvakrát ověřte fakta z důvěryhodného zpravodajského zdroje,“ stojí v infografice schools.com. Zároveň uvádí, že 50 % z důležitých zpráv (breaking news), které se uživatelé dozvěděli ze sociálních médií, nebylo pravdivých.

Sociální média jako zdroje informací

Zdroj: schools.com

Celá infografika zde.

-mav-