Economia mění strukturu, chce nové tituly

pátek, 08. června 2012, 17:41 Tisk MediaGuru

Vydavatelství Economia má zcela novou vnitřní strukturu. Dříve samostatné divize jsou pospojovány v nové celky.

Vydavatelství Economia mění od začátku června svoji vnitřní strukturu, která dozná oproti stávajícímu členění podstatných změn. Podle informací MediaGuru.cz je firma nově rozdělena do tří základních segmentů: Hospodářské noviny + iHNed, Byznys a Privátní čtení. Economia změny uvnitř společnosti a tedy ani její důvody oficiálně nechtěla komentovat.

První ze jmenovaných segmentů zahrnuje deník Hospodářské noviny včetně všech suplementů a online verze iHned.cz. Kdo bude publisherem tohoto segmentu, není zatím jasné. Economia na tento post v současnosti vybírá kandidáta. Dočasně zatím divizi vedou generální ředitel společnosti Petr Babický a Petr Lövenhöfer, ředitel pro strategii a nové produkty.

Divize Privátního čtení obsahuje tištěné a digitální produkty orientované na privátní a volnočasové čtení. Patří sem týdeník Respekt a dále nový měsíčník, jehož vydávání Economia připravuje. Výhledově plánuje tuto divizi, kterou z pozice publisherky zastřešuje Adéla Pittsová, rozšířit i o další nové tituly.

Třetí divize Byznys obsahuje produkty zaměřené na ekonomické a podnikatelské informace. Vedle týdeníku Ekonom jde o všechny odborné tituly (B2B), Obchodní věstník, Konference a semináře a nově připravovaný portál pro malé a střední podnikatele (SME). Publisherem celého segmentu je Petr Lövenhöfer.  

Změnou je také rozdělení dosud jednotné divize odborných titulů do dvou samostatných clusterů – titulů zaměřených na management a finance a titulů zaměřených na marketing, obchod, techniku a veřejnou správu. Za první z uvedených clusterů bude nově zodpovědný Petr Háze, který do Economie přichází. Za druhý cluster zodpovídá Daniel Köppl.

Organizační změny by se měly dotknout také redakční práce s cílem dosáhnout většího propojení přípravy obsahů napříč jednotlivými tituly. Economii rovněž čeká na konci roku stěhování do nových prostor v pražském Karlíně.   

-mav-