Hlas a Superstar měly odlišný průběh sledovanosti

úterý, 05. června 2012, 07:35 TV MediaGuru

Pěvecké reality show Hlas a Superstar se v průběhu vysílání potýkaly s odlišnou diváckou přízní. Ve výsledku byla ale jejich sledovanost shodná.

Sledovanost letošního ročníku pěvecké reality show Hlas ČeskoSlovenska měla opačný průběh než vloni vysílaná Česko Slovenská Superstar. Zatímco vloni byly úvodní díly soutěže Česko Slovenská Superstar slabší a gradovaly směrem ke konci pořadu, v případě letošního Hlasu ČeskoSlovenska měly naopak nejvyšší sledovanost úvodní díly, směrem ke konci pořadu ale sledovanost klesala. Finálové rozuzlení Hlasu ČeskoSlovenska tak vidělo o cca 0,5 mil. diváků méně než premiérový díl. Ten byl vůbec nejúspěšnějším letošním dílem pořadu, který byl českým divákům poprvé nabídnut.

Průběh sledovanosti obou pořadů v letech 2011 a 2012 tak naznačuje, že úvodní díly Hlasu, které v sobě nesly prvek změny oproti „klasickému“ průběhu Superstar, měly u diváků větší úspěch než následující díly se standardním průběhem v podobě vyřazování účastníků soutěže. Právě výběr účastníků „naslepo“, tedy výlučně na základě hlasových schopností, byl nejzajímavějším momentem první série Hlasu. Přestože na sledovanosti některých dílů Hlasu se mohlo odrazit i teplé počasí v průběhu jara, sezónní vliv by v porovnání obou ročníků neměl být zásadní. Jak loňská řada Superstar, tak letošní Hlas byly odvysílány ve stejném ročním období (od konce února do začátku června).

Sledovanost Česko Slovenská Superstar (2011) a Hlas ČeskoSlovenska (2012)

Pozn.: Hlas ČeskoSlovenska vysílaný 12.2.-3.6. 2012, Česko Slovenská Superstar vysílaná 20.2.-5.6. 2011. Údaje v tis., D15+.

Z hlediska průměrné celkové sledovanosti byly ale výsledky obou pořadů téměř totožné. Loňskou Superstar vidělo v průměru 1,147 mil. diváků starších 15 let při podílu 29,87 %. Letošní Hlas dosáhl průměrné sledovanosti 1,119 mil. diváků nad 15 let s podílem 28,86 %. V cílové skupině 15-54 let, na kterou Nova programuje, dosáhl podíl obou pořadů srovnatelného výsledku – 34 % v případě Superstar, 35 % v případě Hlasu.

Podíl pořadů na sledovanosti, D15+/D15-54, údaje v %

Zdroj všech dat: ATO-Mediaresearch

-mav-