Obrazem: Setkání špiček trhu k diskusi o TV měření

sobota, 30. června 2012, 12:07 TV MediaGuru

Podívejte se, jak to vypadalo na setkání zástupců mediálního trhu při diskusi o budoucnosti TV měření v Česku.

Obrazovou reportáží se ještě vracíme ke středeční diskusi nejvýznamnějších zástupců televizního a reklamního trhu o budoucnosti TV měření v Česku od roku 2013. Jak známo, poslední aktivity směřují k zavedení druhých dat o televizní sledovanosti.

Diskuse, kterou pořádal mediální server MediaGuru.cz, se uskutečnila v pražském hotel Andel's Hotel Prague.

Stočlenné auditorium bylo složeno z významných představitelů českého mediálního trhu.

Diskusi moderoval Petr Šimůnek, šéfredaktor magazínu Forbes.

Generální ředitel TV Nova Jan Andruško zopakoval, že výhrady TV Nova k průběhu loňského výběrového řízení, z něhož vítězně vyšla agentura Mediaresearch, přetrvávají, a že proto Nova navrhovala vypsání nového tendru. Vzhledem k tomu, že tento návrh byl ostatními členy odmítnut, rozhodla se založit nové Sdružení pro měření sledovanosti, které v letošním červnu vypsalo výběrové řízení na měření sledovanosti. Jak ale Jan Andruško zdůraznil, je i cílem TV Nova, aby na trhu byla jen jedna data.

 

Vzácná fotografie: lídři televizních stanic na jednom místě.

Generální ředitel České televize Petr Dvořák by rád věděl, co se za novým projektem měření TV sledovanosti skrývá. Data ze společného měření Česká televize podle jeho slov potřebuje proto, aby televize veřejné služby dokázala správně a kvalitně programovat. Druhé měření nepřinese trhu podle jeho slov nic dobrého. Otázky také vznášel ke způsobu fungování nového Sdružení a k jeho deklarované transparentnosti.

Generální ředitel TV Prima Marek Singer nevidí důvod, proč by měl ustupovat od jednotné a uznávané měny. Právo TV Nova na jiný názor ohledně rozhodnutí k výběru realizátora měření neupírá, zodpovědností televizí je ale podle jeho slov, aby trh měl od příštího roku kvalitní a respektovaná data.

Generální ředitel Omnicom Media Group Petr Bažant se domnívá, že dvojí měření neposune Česko dál. Zároveň se obává, že existence dvojích dat naruší obchodování s televizní reklamou a může přinést spekulace, které v současných ekonomických těžkostech mohou znamenat pokles TV investic. Omnicom proto preferuje jednotná data. V případě, že situace vyústí v zavedení druhých dat, bude se muset druhého měření účastnit, aby měla nad daty kontrolu.

David Menšík, trading director Group M (vpravo), zdůraznil, že klienti si zaslouží jednotné měření a Group M proto udělá vše pro to, aby jednotná měna byla zachovaná. Rozdílná data mohou přinášet komplikace v tom, že klienti budou z každého výzkumu požadovat hodnoty nižší. Ondřej Novák, ředitel výzkumu Interpublic Group (vlevo), se nedomnívá, že by trh byl nějakým zásadním způsobem rozštěpen. Také ale upozornil na skutečnost, že v případě dvou výzkumů hrozí účelová interpretace výsledků podle zájmu toho, kdo bude s daty operovat.

Media manažer Vodafone Jan Ksandr (vpravo) potvrdil, že klienti se na existenci dvou výzkumů dívají pohledem nejistým. Nevědí, podle jakých dat bude TV Nova v příštím roce prodávat a kdy se budou připravovat plány na příští rok. Zároveň potvrdil, že klienti v důsledku cenového tlaku budou požadovat nejnižší naměřenou hodnotu sledovanosti.

Předsedkyně představenstva TV Barrandov Janka Vozárová se rovněž obává toho, že ztráta jednotné měny bude znamenat pokles televizních investic. Apelovala proto, aby se klíčoví hráči znovu pokusili najít vzájemnou dohodu. Z pohledu zástupkyně menší TV stanice vyjádřila přesvědčení, že právě menší stanice budou na situaci doplácet více než stanice větší.

 
Generální ředitel TV Óčko Štěpán Wolde spatřuje tři úrovně současného problému: právní, odbornou a obchodní. To, že ÚOHS v současnosti šetří loňský tendr ATO, nepovažuje Óčko za problém. Z hlediska odborné nezaznamenal, že by někdo stávajícímu výzkumu něco vytýkal. Na rovině obchodní bude podle jeho slov klíčová cena, za kterou budou odběratelé výzkum ochotni platit.

Ředitel výzkumu mediální agentury Médea Jan Matějka zdůvodnil, že Médea se společného Sdružení pro měření sledovanosti s TV Nova účastní proto, aby odstranila nejistotu svých klientů.

Po skončení diskuse se živě debatovalo i ve foyer.

-mav-