Cílová skupina matek se mění

čtvrtek, 19. července 2012, 08:20 Lady Guru, Marketing, Výzkum MediaGuru

Být matkou už neznamená to co dřív. Jejich sebepojetí se výrazně mění, což by neměly opomíjet ani značky, které na ně chtějí ve své komunikaci cílit.

Jak se současné matky vidí a jak vnímají své mateřství, zjišťovala nejnovější studie agentury McCann s názvem The Truth about Moms.

Studie je založena na průzkumu, který probíhal ve dvou částech. Jeho kvantitativní část probíhala prostřednictvím on-line rozhovorů na vzorku 6 800 respondentek ve Velké Británii, USA, Itálii, Japonsku, Brazílii, Číně, Indii a Mexiku. Kvalitativní část formou 40 focus groups byla realizována vedle v již jmenovaných zemích ještě v Indonésii, Malajsii, Peru, Singapuru, Thajsku a na Tchaj-wanu.

Výměna informací a budování „Mamapedie“

Současné matky jsou ženy, které život berou do svých rukou, aktivně si vyhledávají informace, s ostatními sdílejí rady a společně vytváří navzájem propojený a dobře fungující systém. Až 88 % respondentek uvedlo, že chtějí sdílet s ostatními zajímavé informace, dobré nápady či užitečné rady. Pro 37 % z nich je pak důležité je sdílet s co největším možným počtem matek.

Ve výchově dětí 81 % matek přiznalo, že samy sebe pojímají jako experty: některé přesně vědí, jak uvařit dobré jídlo, jiné, co použít na drobné dětské neduhy či kde je nejlepší uspořádat narozeninovou oslavu. Ze všech informací, které společně dají dohromady, jsou schopné vybudovat solidní „Mamapedii“.

Technologie hraje v životě současných matek významnou roli: 84 % dotázaných uvedlo, že jim výrazně ulehčila života. Velmi často ji využívají k prezentaci své rodiny. Není výjimkou, že na svém FB profilu mění svou profilovou fotografii za fotografii svého dítěte. V rámci on-line dotazování vyplynulo, že 39 % respondentek blogguje, v Číně se této aktivitě věnuje neuvěřitelných 86 %.

Pro značky z těchto zjištění vyplývá, že na současné matky není potřeba mluvit silně emocionálním jazykem. Již nejsou pouze ochránkyněmi rodinného krbu, ale stávají se z nich rodinní vizionáři. Proto by se mělo v marketingové komunikaci více využívat mateřské „expertnosti“, spolupracovat s matkami-bloggerkami a nebát se inzerce na jejich stránkách. Více než polovina z nich (54 %) by se totiž k reklamě na svém blogu postavila kladně (54 %) a pouze 7 % negativně.

Více než polovina z dotázaných (58 %) říká, že příliš mnoho informací jim občas komplikuje rozhodování. Jejich počet stoupá v rozvojových zemích: v Číně si na to postěžovalo 70 % dotázaných, v Brazílii 69 % a v Indii 66 %. Téměř tři čtvrtiny matek (73 %) se většinou spoléhá na svou vlastní mateřskou intuici. Značky by proto měly vystupovat především v roli poradců a posilovat mateřskou sebedůvěru a intuici.

Hlavně mít šťastné děti

Dnes matkám ze všeho nejvíc leží na srdci štěstí jejich dětí. V rozvojových zemích, jako je Indie či Čína, důležitou roli hraje i jejich úspěšnost. Všechny dotázané napříč zeměkoulí se však shodly na tom, že chtějí vychovat zdvořilé, čestné a chytré děti, které umí rozeznávat mezi tím, co je dobré a co špatné, v čemž by je značky měly maximálně podporovat.

Matka a její nové já

Zatímco v minulosti se matky snažily odděleně zvládat svou práci, rodinu i sebe samu, nyní se snaží všechny své role  spojit dohromady. Odmítají představu dokonalé matky, chtějí být skutečné.

Až 71 % respondentek si přeje, aby je jejich děti braly takové, jaké jsou, tedy i se všemi jejich nedostatky. Tento posun jim obecně dává mnohem více svobody. Současný nový holistický přístup k mateřství by si měly osvojit i jednotlivé značky a aplikovat jej ve své marketingové komunikaci. Jedině tak mohou efektivně dnešní matky oslovit.

-kch-