FB posty by neměly mít víc než 80 znaků

úterý, 24. července 2012, 07:00 Internet & Mobil MediaGuru

Každý měsíc je na Facebooku sdíleno více než 30 miliard postů, obsahující odkazy, videa, fotografie či krátká sdělení. Jak zvýšit efektivitu FB postů, aby právě ten váš zaujal?

Otázkou zvýšení efektivity FB postů se ve své studii zabývala společnost Buddy Media, která po dobu dvou týdnů pozorovala reakce uživatelů na jednotlivé posty firemních profilů svých 200 klientů. V rámci studie byly analyzovány jednak přidané komentáře, jednak „lajky“, na jejichž základě pak byla určena tzv. míra zapojení (engagement rate) a vyvozena následující doporučení.

Při postování na FB je důležité držet se zásady, že všeho moc škodí. S narůstající délkou příspěvku, klesá zájem uživatelů ho dočíst až do konce. Posty, které měly maximálně 80 znaků, dosahovaly o 27 % vyšší míry engagementu.

Třikrát vyšší engagement byl pozorován i u postů obsahující kompletní URL adresu, která uživatelům poskytuje o odkazu přesnější informace než jejich zkrácené verze.

Lépe rovněž fungují přímé a jednoduše formulované výzvy. Pokud je cílem daného postu vyvolat reakce uživatelů v podobě komentáře, nejsnazší je je k tomu přímo vyzvat.

Stejně tak aktivitu uživatelů podporují otázky. Otázky na konci příspěvku jsou navíc o 15 % efektivnější než ty umístěné na začátku či uprostřed. Spolu s tím je také důležité promyslet podobu otázky, která by neměla být příliš komplikovaná. Na otázku uvozenou tázacím příslovcem „proč“ obvykle uživatelé nereagují, naopak na otázky s příslovci „kde“ a „kdy“ odpovídají nejčastěji. Pokud je záměrem podnítit uživatele ke komentářům, otázky by neměly být pouze zjišťovací, na které lze odpovědět ano/ne. Místo komentáře totiž uživatelé daný příspěvek pouze „lajknou“.

Ve výzkumu se jako funkčnější rovněž ukázaly příspěvky, v nichž je užito tzv. měkčích slov (soft-sell). Spíše než na slova jako „soutěž“ (contest) či „sleva“ (discount) reagují uživatelé na slova „nabídka“ (offer), „vyhrát“ (win) či „nový“ (new)

Nakonec bylo pozorováno, že nejčastěji uživatelé reagují na posty ve čtvrtek a v pátek. Naopak nízká aktivita byla naměřena od pondělí do středy, kdy se míra engagementu propadla o 3,5 % pod průměrnou hodnotu. Zcela nejnižší aktivita byla zaznamenána v sobotu.

Zdroj: Buddy Media

-kch-