Jak vylepšit firemní prezentaci na LinkedIn

úterý, 17. července 2012, 13:31 Internet & Mobil MediaGuru

LinkedIn, profesionální sociální síť, se řadí do první světové pětky sociálních sítí, a představuje tak zajímavý prostředek marketingové komunikace.

Profesionální sociální síť LinkedIn s více než 155 miliony uživatelů se řadí do první světové pětky sociálních sítí hned za Facebook, Twitter a YouTube, čímž získává čím dál více na důležitosti.  K jejímu nárůstu dochází rovněž v České republice, kde je na ní k dnešnímu dni podle serveru SocialBakers.com zaregistrováno 266 332 uživatelů. Tato čísla jasně ukazují, že s LinkedInem je potřeba do budoucna počítat i v marketingové komunikaci.

Tipy, jak vylepšit svou firemní prezentaci na LinkedIn, přinesla americká společnost Awareness, specializující se na marketing v sociálních sítích.

1) Zvyšte svůj sociální reach

Zvýšit sociální reach, neboli počet lidí, kteří váš firemní profil sledují, je klíčovým úkolem na každé sociální síti. Na LinkedIn je toho možné dosáhnout celkem jednoduše. Základní krokem je přidat tlačítko LinkedIn na firemní internetové stránky. Dále lze využít sociální síly jednotlivých zaměstnanců, kteří mohou propagovat společnost prostřednictvím svých osobních profilů. Důležité však je, aby vytvořili popis společnosti atraktivní natolik, aby bylo co nejvíce lidí přilákáno na odkazující stránky.

Nakonec je možné vytvořit skupinu LinkedIn, která se bude přesně zaměřovat na určitou cílovou skupinu. V rámci této skupiny je možné s jejími členy diskutovat, přičemž prezentovaná společnost by zde měla vystupovat jako odborník ve svém oboru a odpovídat na kladené otázky. Tento způsob například využil neziskový think tank Civic Ventures, který na LinkedIn založil skupinu „Encore Careers“, kde bylo se seniory možné diskutovat na různá relevantní témata. Podle serveru Mashable.com se tak neziskovce podařilo získat ve velmi krátkém časovém horizontu více než 1 500 nových uživatelů.

2) Zaměřte se na obsah

Stejně jako u ostatních sociálních sítí i na LinkedIn je nezbytné strategicky promýšlet obsah pro firemní profil. Obsah by měl kombinovat novinky z firmy, zprávy z firemních blogů, statistiky a zajímavá čísla. Ke zvýšení atraktivity je možné na úvodní stránce využít videa, které bude ve zkratce společnost prezentovat. Dále je užitečné, zejména k budování důvěryhodnosti, používat funkce „News Module“, jež ukazuje veškeré zmínky v médiích. Stejně tak si lze výrazně zjednodušit aktualizaci profilu prostřednictvím integrovaného RSS kanálu a/nebo Twitteru. A pokud se to hodí, dobré je přidat i adresu firmy a aktuální přehled jejích akcií. Dobrým příkladem může být profil samotného LinkedInu.

3) Najděte a zapojte tzv. influencery

Ifluencery lze na LinkedInu hledat podle segmentu, společnosti, pozice, na které pracují, či skupiny, ke které se vyjadřují. Zásadní je najít ty, kteří mají rozhodující hlas v diskusích vztahujících se k dané oblasti. Efektivní je k hledání použít sekci „Skills and Expertise“.

Dobrým příkladem, jak najít influencery, je kampaň společnosti American Express, jejímž hlavním záměrem bylo podpořit program Membership Rewards, přičemž cílovou skupinou tvořili lidé na pozici finančních ředitelů a manažeři malých a středních podniků. Svého obtížného cíle dosáhla společnost prostřednictvím displejové reklamy, prokliku na firemní stránky a využití způsobu platby CPL (cost per lead), při které bylo placeno pouze ve chvíli, kdy si uživatel po registraci stáhl white paper.

4) Zvyšte svou „lead generation“

Lead Generation je internetový způsob získávání leadů neboli kontaktů na potenciální klienty, kteří projeví zájem o určitý produkt či službu. Podle marketingové studie společnosti HubSpot, která oslovila přes 5 000 respondentů, představuje LinkedIn nejvhodnější platformu pro lead generation. Ve studii byla tato profesionální síť hodnocena až třikrát lépe než ostatní sítě (viz graf).

Respondenti zmíněné studie uvedli, že za velmi užitečnou považují záložku „Products and Services“, kde je k vidění mimo jiné i doporučení zákazníků. Proto je výhodné ukazovat ty nejlepší a nejoceňovanější produkty například v sekci „Product and Service Spotlight“ a vybízet uživatele k poskytování zpětné vazby. Velmi dobře s tím pracuje například společnost Dell, která zde uvádí více než 40 produktů se 300 zákaznickými doporučeními.

Stejně tak je užitečné na podporu značky či jednotlivých produktů přidat na firemní stránky tlačítko „Recommend on LinkedIn“, čímž se prostřednictvím doporučení třetí stranou jednak podporuje kredibilita firmy, jednak se tím napomáhá konverzi potenciálních zákazníků.

5) Nezapomínejte na analytické nástroje

Pro zkoumání úspěšnosti firemního profilu na LinkedIn je nezbytné nainstalovat si analytické nástroje, které měří jak počet impresí, tak míru uživatelské činnosti na profilu (tzv. engagementu). Pomocí analytických nástrojů je rovněž možné sledovat pozici společnosti na LinkedInu, návštěvnost jednotlivých záložek, konverzi či úspěšnost displejových reklam.

Kromě toho se nikdy nesmí opomenout síla efektivní displejové reklamy. Jejím základem je jasné atraktivní sdělení, které je podpořeno zajímavým obrázkem a silným call-to-action. Pro každou kampaň by mělo být vytvořeno více variant, které budou postupně testovány. Nejefektivnější by měla být použita nejdéle, i když i tam by měla být každý měsíc obměňována. Každá reklama by měla být přesně zacílena podle segmentu, pracovní pozice či skupiny LinkedIn.

Zdroj: Awareness, Inc.

-kch-