Zisk Primy vloni přes 300 mil., TV Barrandov v nižší ztrátě 180 mil.

čtvrtek, 19. července 2012, 08:24 TV MediaGuru

TV stanicím Prima a TV Barrandov se vloni podařilo vylepšit hospodářské výsledky, ukazují jejich uzavřené výsledky za rok 2011.

FTV Prima, provozovatel televizních stanic Prima family, Prima Cool a Prima Love, v loňském roce zvýšila oproti roku 2010 zisk na více než 300 mil. Kč (312 mil. Kč), což znamenalo meziroční nárůst o cca 160 %. Vyplývá to z informací zveřejněných v účetní uzávěrce za rok 2011.

Primě se vloni dařilo na trhu s televizní reklamou: tržby za vlastní výrobky a služby, představované zejména právě příjmy z prodeje reklamy, sponzoringu a teleshoppingu, přesáhly 2 mld. Kč. Provozní zisk firmy v roce, ve kterém na trh uváděla ženský kanál Prima Love, dosáhl 374 mil. Kč.

Výsledky hospodaření FTV Prima, 2011 / 2010, (tis. Kč)

FTV Prima / TV Prima 2011 2010 meziroční změna v %
tržby za prodej vlast. výrobků a služeb 2 377 817 1 996 482 19,1
hospodářský výsledek 311 616 119 901 159,9

Provozovatel čtvrté nejsledovanější stanice TV Barrandov, firma Barrandov Televizní Studio, dále snížila v loňském roce svoji ztrátu na 181 mil. Kč z předloňských více než 333 mil. Kč. TV Barrandov tak každý rok svoji ztrátu snižuje, její kumulovaná výše však už celkově přesahuje 1 mld. Kč (1, 058 mld. Kč).

V roce, kdy stále větší oblibu získával její dětský komponovaný program Animáček a kdy divákům nabídla své původní pořady jako např. Barrandovský Videostop, Co bude dnes k večeři nebo Splněné sny, se televizní stanici podařilo zvýšit výrazně tržby za prodej vlastních výrobků a služeb na 334 mil. Kč (meziroční nárůst o 142 %). Rostly zejména příjmy z prodeje reklamy, sponzoringu  a teleshoppingu o 158 % na 295,7 mil. Kč.

Výsledky hospodaření Barrandov Televizní Studio, 2011/2010, tis. Kč

Barrandov TV studio / TV  Barrandov 2011 2010 meziroční změna v %
tržby za prodej vlast. výrobků a služeb 333 842 138 006 141,9
hospodářský výsledek -181 494 -333 705 45,6

„Na trhu s TV reklamou dochází k mírnému růstu, což je dáno silným postavením a důležitostí TV reklamy v mediálních mixech zadavatelů – zadavatelé přesouvají rozpočty na úkor jiných mediatypů, zejména tisku. Podíl na uvedeném růstu mají zejména menší volně šířené stanice včetně TV Barrandov, které se začínají pevně zabydlovat v mediaplánech zadavatelů,“ konstatuje výroční zpráva provozovatele TV Barrandov.  

Pro letošní rok plánuje stanice, patřící do skupiny Moravia Steel, výnosy přes 0,5 mld. Kč a kladný hospodářský výsledek 1 mil. Kč. Valná hromada společnosti v červnu odsouhlasila zvýšení kapitálu o 200 mil. Kč.

-mav-