Gemius změří, zda se online bannery skutečně zobrazují

pondělí, 13. srpna 2012, 16:21 Internet & Mobil MediaGuru

Gemius zavádí pokročilé reporty se statistikami online reklamních kampaní.

Reporty mají podle oficiálního sdělení Gemiusu umožnit, aby si inzerenti ověřili, na jakých stránkách byly reklamní bannery skutečně zobrazeny, a zda se uživateli zobrazily v okně prohlížeče. Zároveň vyhodnocují, který provozovatel reálně přivedl uživatele na stránku inzerenta. Gemius tak novým nástrojem reaguje na výtky k vykazování úspěšnosti bannerových kampaní poukazujících na to, že není zřejmé, zda bannery uživatelé vůbec zaznamenali.

Rozšířené statistiky je možné objednat za období jednoho dne, týdne, měsíce anebo za celou kampaň. Zadavatelé reklamy tak mohou o svých kampaních získat detailní informace, které nejsou obsažené ve standardních statistikách. Gemius nabízí zadavatelům reklamy a agenturám několik druhů speciálních reportů. Statistiky se objednávají z rozhrání nástroje pro správu a monitorování online kampaní gemiusDirectEffect2.

Duplikační report je vhodný pro zadavatele reklamy, pro které je nejdůležitějším parametrem zásah kampaně. Zpráva nabízí žebříček jednotlivých umístění reklamy s celkovým dosahem (total reach) a exkluzivním dosahem kampaně (exclusive reach). Díky těmto statistikám může inzerent získat co největší zásah kampaně s použitím co nejmenšího počtu umístění reklamy.

Statistiky v duplikačním reportu

Informace o tom, zda byla online reklamní kampaň opravdu spuštěna na vybraných umístěních daného webu, která si zadavatelé reklamy objednali u provozivatele, nabízí URL report. Tato zpráva přináší data o umístění reklamy na konkrétních webových stránkách, například kolik jich bylo zobrazeno na hlavní stránce webu a kolik na ostatních sekcích. Pro měření různých sekcí webu není nutné vytvářet jednotlivé skripty, vše se měří pomocí jednoho měřícího skriptu.   

In-screen report dokáže zjistit, zda si uživatel internetu opravdu prohlížel danou reklamu. Uživatelé občas nevidí bannery umístěné ve spodní část webu, to se ovšem ve standardních statistikách započítává jako imprese. In-screen report zaznamenává počet impresí, které byly uživateli skutečně zobrazeny ve viditelné části okna prohlížeče. Také Dwell rate nabízí informace o interakci uživatelů s bannerem. Díky němu je možné zjistit, zda uživatel pohyboval na daném banneru kurzorem a jak dlouho si ho prohlížel. Vysoké hodnoty Dwell rate reportu obvykle znamenají větší zájem uživatelů o reklamu a větší počet konverzí.

Engagement report přináší informace o tom, jaké weby z kampaně a v jakém pořadí uživatel navštívil, než se dostal na cílovou stránku kampaně. Zpráva nabízí cestu uživatele na jednotlivých webech do provedení akce včetně té poslední, díky které se návštěvník dostal na cílovou stránku kampaně. Proto je z reportu možné určit web, který přinesl zadavatelům reklamy realizátora dané akce. 

Statistiky v engagement reportu

Další ze statistik, Action report, obsahuje data o tom, kolik uživatelů provedlo na webu jednotlivé postupné kroky, předtím, než uskutečnili požadovanou akci, která byla cílem reklamní kampaně (například objednávku zboží). Majitelé webových stránek díky tomu identifikují kritická místa, na kterých uživatelé postupně opouštějí web, aniž by provedli požadovanou akci. Fraud click report hlídá, zda v dané kampani nepocházelo příliš velké množství kliknutí z jedné IP adresy, což by mohlo naznačovat, že tato kliknutí byla provedena úmyslně.

Zdroj grafů: gemiusDirectEffect2

-mav-