MF zveřejnila své výsledky za poslední roky, zvýšila obrat

úterý, 14. srpna 2012, 14:10 Tisk MediaGuru

Společnost Mladá fronta zveřejnila své výsledky hospodaření do roku 2010. Vyplývá z nich rostoucí obrat společnosti a ztráta 27 mil. Kč v roce 2010.

Společnost Mladá fronta uložila do Sbírky listin výsledky svého hospodaření za roky 2008, 2009 a 2010, které zde dosud absentovaly. Posledními dostupnými údaji jsou výsledky za rok 2010. Tento rok skončil pro Mladou frontu ztrátou přes 27 mil. Kč, která se ale proti předcházejícím rokům snížila. Jejím důvodem byly podle výroční zprávy zejména náklady vynaložené na regionální týdeníky Sedmička (v současnosti je už Mladá fronta nevlastní, titul získala Empresa Media) a na správu nových titulů v oblasti IT.

Vývoj hospodaření společnosti Mladá fronta, 2005-2010, v tis. Kč

Zdroj: výroční zpráva MF, 2010

Výsledky celkově ukazují, že společnost za šest let do roku 2010 postupně zvyšovala svůj obrat na 1,438 mld. Kč –  o více jak 20 % ve srovnání s rokem 2009. Vydavatelství se dokonce podařilo zvýšit v roce, který byl poznamenán poklesem reklamního trhu, tržby z prodeje inzerce, a to meziročně o 33 %. Meziročně ale klesly výnosy z prodeje časopisů, zejména kvůli rušení některých titulů (VTM Science, MF Plus, Juicy). Postupně se také v období do roku 2010 zvyšovaly tržby z prodeje knih.

Vývoj obratu společnosti Mladá fronta, 2005-2010, v tis. Kč

Vývoj výnosů společnosti Mladá fronta 2005-2010, v tis. Kč

Zdroj: výroční zpráva MF, 2010

-mav-