ČT vypsala tendr na prodej reklamy

středa, 19. září 2012, 10:55 TV MediaGuru

Česká televize zveřejnila předběžné oznámení k plánované veřejné zakázce na prodej reklamního prostoru České televize.

Předmětem veřejné zakázky je zastupování České televize na mediálním trhu v oblasti prodeje reklamního prostoru ve vysílání ČT a na jejích teletextových stránkách, popřípadě v elektronickém programovém průvodci ČT. Dodavatel bude pro Českou televizi tvořit a rozvíjet obchodní nabídku reklamního prostoru ČT, uzavírat smlouvy s mediálními agenturami a dalšími zadavateli a obchodními partnery o prodeji reklamních časů, sponzoringu a dalších speciálních operací.

Stávající mediálním zastupitelstvím je společnost Media Master, která by ČT měla zastupovat do konce letošního roku.

Součástí zodpovědností vítězného dodavatele bude i zajištění plnění uzavřených smluv, dodávání vysílacího materiálu v náležité technické kvalitě a režimu do ČT.

Veřejná zakázka bude vypsána na 24 kalendářních měsíců a předpokládaná hodnota provize vítězného dodavatele činí 16 milionů korun. Tato částka zohledňuje očekávané snížení současné procentuální odměny za zastupování na mediálním trhu a očekávanou hodnotu výnosů z prodeje mediálního prostoru České televize po dobu účinnosti smlouvy.

Tento krok navazuje na rozhodnutí generálního ředitele ČT Petra Dvořáka z 30. března 2012 o zrušení zadávacího řízení k zakázce na prodej reklamního prostoru České televize. Důvodem zrušení zakázky z roku 2010 byla zásadní změna objemu zakázky, vzniklá v návaznosti na schválení nového zákona o České televizi ke konci loňského roku, který ukončil vysílání teleshoppingu a reklamy na programech ČT1 a ČT24.

-mav-