Další překážka pro vydavatele: monetizace mobilního obsahu

pondělí, 08. října 2012, 07:50 Internet & Mobil, Výzkum MediaGuru

Nový výzkum PEJ potvrzuje obavy, že uživatelé nebudou příliš ochotní platit za zprávy na mobilních zařízeních.

Přestože penetrace mobilních zařízení, na kterých lze konzumovat zpravodajství, rychle roste, vydavatelé se ocitají před podobným problémem jako v případě online zpravodajství – a to, jak obsah, který vytvářejí, zpeněžit.

Nový výzkum, který realizoval americký Pew Research Center (Pew Research Center's Project for Excellence in Journalism - PEJ) společně se skupinou Economist, potvrdil rychlý růst mobilních zařízení (chytré telefony, tablety) v americké populaci a zároveň jejich vliv na konzumaci zpravodajství. Odhalil ale také nižší ochotu uživatelů za mobilní obsah platit.

Výzkum ukázal, že až polovina americké populace má v současnosti přístup k online zpravodajství přes chytré telefony nebo tablety. Oproti loňskému roku se počet uživatelů tabletu zdvojnásobil (na 22 % americké populace). Zpravodajství je důležitou součástí aktivit na mobilních zařízeních – alespoň jednou týdně se o zpravodajství zajímá více než 60 % uživatelů, což představuje třetinu americké populace. Po emailingu a hrách jde tak o třetí nejčastější aktivitu.

Zjistilo se také, že uživatelé se nezajímají jen o titulky zpráv, ale přečtou si i delší materiály. Víc jak 70 % uživatelů tabletu, kteří zprávy vyhledávají, si alespoň někdy přečte analytické texty, 19 % tak činí denně. Rozšíření možnosti získávat přehled o okolním dění i pomocí dalšího kanálu vede k tomu, že uživatelům se zvyšuje počet zpravodajských kanálů a že přijímají více mediálního zpravodajství.

Ne zcela povzbudivé zprávy však výzkum přinesl vydavatelům, pokud jde o možnost monetizovat nabízené obsahy. I přesto, že přístup přes mobilní zařízení ke zpravodajství rychle roste, větší část uživatelů využívá tohoto přístupu doma a v průměru jednou denně. Omezené využití také vykazují mobilní aplikace, od kterých si vydavatelé slibují část příjmů. Uživatelé se ke zprávám dostávají spíše přes prohlížeč než přes aplikace – na tabletech využívá aplikace 23 % uživatelů, zatímco prohlížeč 60 %.

Digitální předplatné zatím využívá téměř pětina mobilních uživatelů (19 %) – větší počet (31 %) ale dává přednost pouze předplatnému tištěných verzí, přičemž tři čtvrtiny z nich neuvažují o tom, že by tištěné předplatné vyměnily za předplatné digitální.

O studii

Data byla sbírána v období 29.6.-8.8. 2012 na vzorku 9 513 lidí starších 18 let, z nichž více jak 2 tis. vlastní tablet a necelé 4 tis. chytrý telefon. Vzorek o velikosti 1928 uživatelů mobilních zařízení byl detailně dotazován ohledně zvyklostí konzumace zpravodajství na mobilních zařízeních a dalších platformách. Vzorek byl strukturován tak, aby byl reprezentativním odrazem dospělé populace Spojených států. Další informace o studii zde.

-mav-