Do instore komunikace míří 27 % rozpočtu

pondělí, 22. října 2012, 07:09 Outdoor, Výzkum MediaGuru

Jak na instore nástroje pohlížejí top zadavatelé? Jaká je výše jejich investic do podpory produktů a služeb v retailu? Těmito otázkami se zabýval výzkum asociace POPAI, AČRA MK a OMD.

Výzkum asociace POPAI, AČRA MK a OMD na téma využitelnosti POP prostředků v marketingové komunikaci, který byl realizován v první polovině roku 2011, odhaluje výši investic zadavatelů reklamy do podpory svých produktů a služeb v retailu, ale také nejvyužívanější formy POP.

Studii  za asociaci POPAI CE na výroční konferenci prezentoval Daniel Jesenský (Vice Prezident POPAI CE) a byla současně komentována v rámci diskuzního fóra Olgou Schneiderovou (Trade Marketing Manager, Energizer), Ivo Kaňovským (General Manager, Soire Sekt) a Petrem Miláčkem (Research Director, OMD Czech).

Cílem výzkumu bylo zjistit vnímání pozice a hodnocení jednotlivých forem POS komunikace, míru jejich využití i efektivitu. Výzkum probíhal na vzorku 78 respondentů, rekrutovaných z řad top zadavatelů, kteří byli dotazováni on-line metodou CAWI.

Strukturu vzorku tvořili zástupci produktových kategorií – potraviny (33 %), drogistické zboží (15%), HORECA a gastro (12 %), nealkoholické nápoje (12 %), kosmetika (10 %) a další. Na otázku „Je reklama v místě prodeje součástí komunikačního mediamixu Vaší firmy?“ odpovědělo 78 zadavatelů reklamy následovně:

V rámci studie také padla otázka, kolik procent z celkových výdajů na komunikační kampaně by bylo efektivní vložit do POP prostředků a kolik skutečně společnosti investují. Za rok 2011 mají zadavatelé reklamy pocit, že by bylo efektivní vložit až 35 % marketingového rozpočtu. Skutečně však investují „jen“ 31%. Největší podíl rozpočtu připadne tradičním médiím (TV, rádio, tisk – 32 %), druhý největší díl patří instoru (27 %), třetí místo internetu (15 %) a zbylé částky putují do outdooru a direct marketingu.

Jeden z dotazů také směřoval k důležitosti forem POP prostředků. Hodně důležité zadavatelům připadá investovat do reklamy v letácích, slev, regálových prostředků, podlahových stojanů a vitrín, paletových ostrovů a dekorací, ochutnávek a předváděcích akcí (řazeno dle priority). Nejčastěji však využívají reklamu v letácích (30 %), podlahové stojany a dočasné vitríny (20 %), slevy, vrácení peněž, kupony (10 %), podlahové stojany a trvalé vitríny (9 %), stojany na letáky/vizuály (9 %) a regálové prostředky (7 %).

Efektivita instore nástrojů

(„Ohodnoťte následující nástroje in-store marketingu podle míry efektivity obecně.“ N=29)

Výzkum dále přináší informace o měření efektivity, argumenty pro zapojení POP, nebo v čem spatřují zadavatelé výhodu či nevýhodu při spolupráci s agenturou.

Prezentaci výzkumu naleznete zde.

Zdroj: MístoProdeje.cz