Přes mobil chodí na internet 14 % a přes tablet 3 % českých uživatelů

pondělí, 08. října 2012, 12:26 Internet & Mobil, Výzkum MediaGuru

Statistiky přináší mezinárodní průzkum Mediascope.

Nejčastějším zařízením pro přístup k internetu v ČR je počítač nebo notebook, který týdně využívá 70 % obyvatel ČR. Následuje přístup k internetu prostřednictvím mobilního telefonu (14 %) a prostřednictvím tabletů (3 %). Každodenně je online 62 % počítačových internetových uživatelů a 47 % mobilních internetových uživatelů. Uživatelé přistupují k internetu přes počítače a notebooky nejčastěji během dne a večer, u mobilů je to nejčastěji jen během dne. Uživatelé v průměru stráví u mobilního internetu 11 hodin a u „velkého“ internetu 15 hodin týdně. Informace vyplývají z mezinárodního průzkumu Mediascope, realizovaného Sdružením pro internetovou reklamu (SPIR) ve spolupráci s IAB Europe na jaře letošního roku.

Ve srovnání s Evropským průměrem ČR zaostává ve využívání mobilů, tabletů a herních konzolí pro přístup k internetu. V Evropě používá mobilní telefony s přístupem k internetu 21 % lidí a tablety s internetem 8 % lidí. Největší penetrace internetu je mezi mladými lidmi a s přibývajícím věkem postupně klesá z 90 % u věkové skupiny 16-24 let až k 41 % u lidí starších 55 let. Věková struktura uživatelů mobilního internetu je ještě více vychýlená do mladších věkových skupin. Ve věkové skupině 16-34 let je penetrace 29 %, ale u lidí starších 55 let jsou to jen 3 %. Mezi internetovými uživateli je podíl mužů tradičně větší než žen jak u počítačů, tak i u mobilů.

Týdenní využívanost internetu v ČR (kliknutím zvětšíte)

Využívání internetu během dne (mezi uživateli daných zařízení)  

Zdroj dat: Mediascope

Využívání internetu z mobilu je nejčastější během dne. Ve srovnání s počítači/notebooky je využívání mobilního internetu obvyklejší ráno a naopak méně časté večer. V nočních hodinách je využívanost mobilů a počítačů k prohlížení internetu obdobná. Mezi evropskými uživateli je průběh využívání počítačů a mobilů během dne podobný jako v ČR.

Čeští uživatelé uvádějí, že v průměru stráví 14,7 hodin online na počítačích a 11,3 hodin na mobilních zařízeních. V obou případech je to více, než průměrně uvádějí evropští uživatelé (13,3 hodin z počítače, 9,4 hodin z mobilu). „Je to způsobeno zejména aktivnějšími mladšími věkovými skupinami českých uživatelů v kombinaci s větším podílem těchto věkových skupin ve struktuře českých internetových uživatelů ve srovnání se strukturou všech evropských internetových uživatelů“, komentuje výsledky Petr Kolář, analytik SPIR.

Většina (62 %) českých internetových uživatelů prostřednictvím počítače nebo notebooku uvádí, že je online každý den, což je téměř stejný podíl (61 %) jako u evropských uživatelů. Z mobilních internetových uživatelů je každý den online 47 % českých uživatelů a 52 % evropských uživatelů. Uživatelé s nejdelším stráveným časem online jsou nejvíce zastoupeni v nejmladších věkových skupinách a jejich podíl s věkem klesá. Tento jev se projevuje jak u internetových uživatelů počítačů, tak i mobilů v ČR stejně jako v Evropě.

O výzkumu

Mediascope je celoevropský průzkum mediálního chování s důrazem na on-line aktivity. Výzkum je realizován reprezentativním telefonickým a on-line dotazováním ve 28 evropských zemích. V menší míře probíhal od roku 2003, Česká republika se do něj zařadila letos poprvé spolu se 14 dalšími zeměmi převážně ze střední a východní Evropy. Velikost dotazovaného vzorku v ČR byla 500 v CATI a 1000 v on-line části, celkem bylo dotázáno 51.700 lidí starších 16 let napříč Evropou. Výsledky se nemusí shodovat s auditovanými měřeními konzumace médií v ČR.

-mav-