Statistika sítě LinkedIn v ČR: Jak a na koho cílit?

čtvrtek, 11. října 2012, 10:04 Internet & Mobil MediaGuru

Přibližný počet uživatelů sociální sítě LinkedIn byl v Česku k 1. říjnu 224 tisíc.

Existuje několik důvodů, proč by měl LinkedIn kromě personalistů zajímat i specialisty v oblasti moderních technologií nebo digitálních médií. Je zdrojem informací, jejichž znalost může významně zefektivnit nejen vyhledávání potenciálních pracovníků. Díky detailně propracovanému systému třídění představuje LinkedIn Ads jedinečný nástroj, který lze využít nejen ke segmentaci a cílení kampaní, ale také pro sledování a zkoumání trendů, vztahu statistik k dalším informačním zdrojům.

Poslední sběr LinkedIn dat z 1. října letošního roku ukazuje na paralely mezi vývojem v Evropě a České republice, ve srovnání se začátkem července pokles počtu členů LinkedIn ve všech zkoumaných kategoriích. Nejvýraznější kvartální úbytek (ČR nejvyšší ze zemí Visegrádské čtyřky) zaznamenaly kategorie zemědělství (v Evropě -47%, v ČR -36%) a administrativa (v Evropě -35%, v ČR -20%). Evropu a Českou republiku spojuje také prvenství procentuálního podílu pracovníků v kategorii poradenství a výzkum.

Asie a Severní Amerika naopak registrují téměř ve všech zkoumaných stoupající trend. Kvartální nárůst o více než 10% dosáhla v Asii kategorie zdravotní péče (+11%) a zajištění kvality (+14%), v Severní Americe pak počet členů LinkedIn ve věku 18 - 24 let (+12 %).

Při pohledu na grafy porovnávající Českou republiku celosvětově a zeměmi Visegrádské čtyřky zaujmou kategorie inženýrství (podle profesních oblastí), moderní technologie a průmyslová výroba (podle odvětví podniku). Vykazují nadprůměrné procentuální zastoupení především v Asii, lokálně na Slovensku a v České republice, kde tento jev patrně souvisí s vyšším procentem českých mužů na LinkedIn.

Zdali se jedná o náhodu nebo trend, který lze spatřovat i mimo hranice této sociální sítě, ukáže budoucnost. Je ale zřejmé, že LinkedIn v sobě skrývá potenciál zdaleka nejen pro personalisty. Pro pracovníky v oblasti moderních technologií může představovat významný datový zdroj, který jim umožní identifikovat a usnadnit si výběr potenciálních kolegů, specialistů nebo strategických partnerů. Nejen pro běžné činnosti, ale také pro inovativní projekty, které jsou nyní doménou jak velkých mezinárodních korporací, zároveň malých lokálních startupových týmů a technologických inkubátorů.

Přibližný počet uživatelů sociální sítě LinkedIn byl v Česku k 1. říjnu 224 tisíc.

Zastoupení počtu členů LinkedIn podle pohlaví

Zastoupení počtu členů LinkedIn v ČR podle věku (v tis.)

Zastoupení počtu členů LinkedIn v ČR podle pracovní pozice (v tis.)

Zastoupení počtu členů LinkedIn v ČR podle profesní oblasti (v tis.)

Zdroj všech dat: LinkedIn.com/ads

Pozn.: Jde  o přibližnou hodnotu všech členských registrací – LinkedIn představuje živý organismus, jehož počet uživatelů a jejich charakteristiky se neustále dynamicky mění.

Pro MediaGuru.cz připravila Jana Filová. Podrobné grafické srovnání je možné zhlédnout na blogu autorky zde.