Na SMS kampaň reaguje každý dvacátý

pondělí, 05. listopadu 2012, 07:20 Internet & Mobil MediaGuru

Mobilní reklama má výhodu, že komunikuje přes médium, které máme prakticky neustále u sebe. Proto se hodí na lokalizační kampaně.

Možnosti mobilního marketingu jsou široké. Přes mobilní telefon, který většinou lidé nosí stále u sebe, je možné oslovovat zákazníky jak přes mobilní webové stránky, aplikace, tak prostřednictvím cílených či lokalizačních SMS a MMS.

Výhodou mobilních reklamních sdělení je, že dokážou nejen cílit podle věku, pohlaví, typu telefonu, nebo tarifu, ale také využít geolokalizačních informací o pohybu uživatele. Otázkou zůstává, jak se k reklamě v mobilu staví její příjemci neboli potenciální zákazníci. Odpověď se snažil nalézt výzkum, jenž realizovala společnost Telefónica ve spolupráci s výzkumnou agenturou Stem/Mark.

Výzkum probíhal letos v srpnu kvantitativní metodou CATI na vzorku 401 respondentů ve dvou cílových skupinách. První skupina čítala 200 respondentů a byla složena z klientů, kteří dostávají reklamní SMS v režii O2 Media – platformy, která spojuje firmy s jejich zákazníky prostřednictvím chytře cílených SMS. Druhou skupinu se zbývajícími respondenty tvořili ti, kteří dostávají reklamní SMS v režii velkých zákazníků O2 z řad bank či jiných institucí. Dotazováni byli pouze ti zákazníci, kteří reklamní SMS od O2 skutečně dostali, a to měsíc před výzkumem. Byla zjišťována reakce jak na konkrétní zaslanou SMS, tak na zasílané reklamní SMS obecně.

Povědomí o doručení reklamních SMS v posledních třech měsících je zhruba třetinové: 29 % všech respondentů si vybavuje reklamní SMS, která jim přišla na jakékoliv téma mimo služby operátora, přičemž 21 % respondentů si pamatuje i její obsah.

Téměř polovina respondentů ze skupiny O2 Media (42 %) je zvyklá obdrženou SMS číst celou a více než třetina z nich (34 %) ji začne číst a smaže až ve chvíli, kdy zjistí, že je daná nabídka nezajímá.

Více než polovina (56 %) oslovených stejné skupiny si přijatou reklamní SMS přečte do 30 minut od doručení, 43 % dokonce ihned po doručení.

Až 27 % respondentů téže skupiny považovalo zaslanou SMS za relevantní Po obdržení SMS 2 % všech respondentů navštívila pobočku firmy, která v reklamním sdělení něco nabízela, 1 % si následně zjišťovalo další informace na internetu a 1 % si nabízený produkt zakoupilo.

Čísla mohou být však i mnohem vyšší. Úspěšnost lokalizačních reklamních SMS kampaní je možné ilustrovat například na akci, kterou freshbar Mangaloo připravil pro své zákazníky ve spolupráci s operátorem O2 na Open Air Festivalu, kde jim prostřednictvím textové zprávy nabídl 1+1 nápoj zdarma. Až 400 unikátních oslovených si drink zakoupilo, což představuje interaktivitu dosahující 23,5 %.

Třem čtvrtinám respondentů ze skupiny O2 Media reklamní SMS nevadí, přičemž 13 % si je čte výslovně rádo. Naopak více než čtvrtinu (27 %) dotázaných reklamní SMS obtěžují.

V porovnání s jinými reklamními formáty vadí SMS reklama méně než například televizní, e-mailová či YouTube reklama.

-kch-