Nova a Prima chtějí příští rok citelně zdražit

pondělí, 10. prosince 2012, 07:00 TV MediaGuru

Obě nejsilnější komerční televize uvažují ve svých nových obchodních podmínkách o citelném zvýšení ceny.

Obchodní podmínky pro příští rok, které dávají na stůl obě nejsilnější komerční televize, jsou ve znamení významnějšího nárůstu ceny za televizní reklamu. V probíhajících vyjednáváních s inzertními klienty tak budou muset své nové podmínky obhájit.

Televize je dlouhodobě mediatypem, který v Česku pohlcuje nejvíce reklamních investic. Přestože celkový objem reklamních výdajů se v posledních letech stále snižuje, televize si udržuje svůj podíl na investicích na rozdíl od netelevizních médií, která jej ztrácejí na úkor internetu. Výše investic sice do televizní reklamy v posledních letech neroste, ale ani dramaticky neklesá – v letošním roce ve srovnání s loňskem televizní investice v souhrnném pohledu spíše stagnují.

Televize: Své ceny chceme bránit

Ceny televizní reklamy se snižovaly od roku 2009, což umožnilo i středním a menším zadavatelům dopřát si luxusu televizního média.  Zadavatelé ale teď z výhodnějších cenových podmínek z posledních let nechtějí ustupovat, televize se naopak snaží vrátit ceny na svoji úroveň před finanční krizí.

Že televize budou muset o svých nových cenách klienty přesvědčit, obchodní ředitelé obou komerčních stanic dobře vědí. „Podle celkových čísel, která máme k dispozici, je patrné, že si klienti v posledních letech zvykli nakupovat stejné množství GRPs, ale stále za nižší a nižší ceny. Za nás v každém případě můžu prohlásit, že v tomto trendu nehodláme pokračovat a své ceny budeme tvrdě bránit,“ říká za TV Nova její obchodní ředitel Jan Vlček. „Klienti teď neznají jinou cestu než zlevňování. To je podle mě dočasné. Objektivně máme produkt, kterého je nedostatek, takže nezbývá než jeho cenu přizpůsobit rostoucí poptávce,“ uvádí směrem k příštímu roku obchodní ředitel FTV Prima Martin Konrád.

Prima cítí šanci

Skupina Prima, motivovaná růstem jejího podílu v širší skupině 15+ a vysokou poptávkou po reklamním prostoru, ruší od příštího roku 15% agenturní provizi. Základní cenu sice ponechává na loňské úrovni, ale nová konstrukce ceny očištěná o agenturní provizi představuje sama o sobě zvýšení (může být 15 %). K nárůstu ceny dochází také o víkendu, a to ve výši 5 %. Zadavatelé si budou muset také připlatit za listopadové kampaně, kde se index zvyšuje z 1,3 na 1,35. Podstatnou novinkou je také společný prodej reklamy s TV Barrandov, čímž se mění podíl jednotlivých kanálů při společném prodeji – 14 % GRPs je ve společném balíku určeno pro TV Barrandov.

Prima se snaží podpořit klienty, kteří se rozhodnou investovat ve slabší inzertní sezóně v lednu a v únoru – v případě 10% zvýšení investic v tomto období nebude vyšší cena aplikována do března 2013. Rovněž při včasném podpisu ještě v letošním prosinci získají klienti 30% slevu na reklamu mimo hlavní vysílací čas a nebude jim účtováno 5% víkendové zvýšení.

Nova s odvážným ceníkem

Ještě odvážnější je ve své obchodní politice pro rok 2013 TV Nova, která se po roce vrací k nákupní cílové skupině 15-54. Nejvíce diskutovanými body její obchodní politiky jsou zavedení nového pásma uprostřed hlavního vysílacího času (super prime-time 19:30-21:30) a povinné předplatby kampaní. Nova se viditelně snaží motivovat klienty k dlouhodobé spolupráci, zatímco v případě uzavírání kontraktů na měsíční kampaně jsou cenové podmínky pro zadavatele zřetelně náročnější.

Výše ročního CPP (net net) je u klientů s dlouhodobou spoluprací upraveno na základě sezonality, podílu denních časových pásem, délce spotu či investic do ostatních mediálních kanálů. Pro tyto klienty je také rezervováno 75 % prostoru v  čase 19:30-21:30 (super prime-time). Zvýšení ceny je zde pro klienty s dlouhodobou spoluprací 20 %. Pro klienty, kteří nemají uzavřenou dlouhodobou spolupráci a využívají měsíčních kontraktů, se ale cena v tomto čase zvyšuje až o 80 %. Novinkou je také předplatba ve výši 10 % z ročního garantovaného objemu u klientů s dlouhodobou spoluprací, a to před začátkem první kampaně. Klienti, kteří nakupují na měsíční bázi, mají s výjimkou ledna a února povinnou předplatbu ve výši 100 %.

Hlavní body obchodních politik pro rok 2013

Nova Group

Změna CS na 15-54

Zavedení super prime-time (od 19:30 do 21:30): index 1,2 (dlouhodobá spolupráce), 1,8 (měsíční spolupráce)

Index mimo hlavní vysílací čas vzrostl na 0,8 (+6,6%)

Povinné předplatby ve výši 10 % pro VIC klienty, ve výši 100 % pro klienty nakupující na měsíční bázi (s výjimkou ledna a února )

10% sleva pro klienty, kteří v letech 2011 a 2012 na TV Nova neinzerovali

Prima Group

Zrušení agenturní provize

Index za listopad se zvýšil z 1,3 na 1,35

Příplatek za víkend 5 % (pá 18:00 – po 02:00)

Společný prodej s TV Barrandov, podíly stanic: Prima family (68) – Cool (12) – Love (6) - Barrandov (14)

Změna poměrů ve společném prodeji  o 1 % je zdarma, o 2% - 5 % za každé procento změny = stejné procento navýšení ceny (max. do 5 %)-mav-