Obrat koncernu Lagardère zůstal vloni nad miliardou

čtvrtek, 13. prosince 2012, 10:22 Rádio MediaGuru

Hlavním firmám ze skupiny řízené Michelem Fleischmannem vloni mírně klesl obrat.

Souhrnný obrat hlavních firem patřící do skupiny Lagardère Active ČR, jednoho z nejvýznamnějších hráčů na českém rozhlasovém trhu, přesáhl v loňském roce více než 1 mld. Kč. Ve srovnání s předcházejícím rokem 2010 se všem sledovaným firmám z koncernu Lagardère Active mírně snížil obrat, a to v průměru na úrovni necelých 6 %, vyplývá z výsledků hospodaření dotčených společností, které MediaGuru.cz vyhledal ve Sbírce listin.

Obratově nejsilnější firmou ze skupiny Lagardère, firmou vedenou Michelem Fleischmannem, je rádiové mediazastupitelství Regie Radio Music (RRM) – jeho obrat vloni mírně poklesl na 645 mil. Kč. Zisk firmy ale naopak stoupl na necelých 8 mil. Kč.

Společnost, která provozuje druhé nejposlouchanější tuzemské rádio Frekvence 1, snížila obrat o 4 % a Evropa 2, provozující stejnojmennou stanici pro mladé, o 3 %. O 2 % mělo v roce 2011 v meziročním srovnání nižší obrat i Rádio Bonton.

Tržby z prodeje reklamního času, které tvoří hlavní část obratu, se v loňském roce v meziročním srovnání snížily v průměru o 6 %.

Vzhledem k situaci na reklamním trhu firma neočekává zásadní obrat. „Pro následující období společnost předpokládá potvrzení své pozice na rozhlasovém trhu a vzhledem k silné konkurenci a očekávanému vývoji reklamního trhu spíše stagnaci tržeb v dalších letech,“ uvádí např. management ve výroční zprávě společnosti Frekvence 1.

Vývoj hospodaření firem ze skupiny Lagardère v roce 2011 (v tis. Kč)

Zdroj: účetní uzávěrky 2011

-mav-