Potíž pro Empresu: Chce-li většinově Barrandov, musí vrátit licenci

pondělí, 17. prosince 2012, 07:45 TV MediaGuru

Nový vlastník provozovatele TV Barrandov, Empresa Media, nemůže podle zákona získat většinový podíl ve společnosti.

Společnost Empresa Media, která se letos v září domluvila s akcionáři Barrandov Televizní Studio na převzetí 99,7 % akcií, nemůže podle platného Zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání takto vysoký podíl ve společnosti získat. Barrandov Televizní Studio je provozovatelem celoplošné televizní stanice TV Barrandov. Zákon totiž stanovuje zachovat společníkům firmy, která licenci získala, alespoň 66% podíl po dobu pěti let od vydání licence (přesné znění paragrafu příslušného zákona je uvedeno v boxu pod článkem). V opačném případě není převod možný.

Přestože společnost TV Barrandov byla mezi prvními, která v roce 2006 obdržela vysílací licenci a v roce 2008 získala kompenzační licenci, v současnosti vysílá na základě licence vydané v listopadu 2011. Jak MediaGuru.cz potvrdila předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Kateřina Kalistová, posuzování rady by se vztahovalo právě k licenci z roku 2011. V takovém případě ale není splněna podmínka pětileté lhůty. „Situaci by bylo možné vyřešit vrácením stávající licence a žádostí o vydání licence nové,” dodává předsedkyně Rady s tím, že tento postup už RRTV uplatnila např. u Fashion TV.

RRTV v průběhu letošního podzimu upozornila společnost Barrandov Televizní Studio, že změny v majetkové struktuře provozovatele podléhají souhlasu rady. Stalo se tak krátce poté, co Empresa Media oznámila dohodu o převzetí majority ve společnosti od původních akcionářů, skupiny Moravia Steel.

TV Barrandov, resp. její nový majitel, zatím nesdělil, zda Radě pro vysílání už adresoval žádost o souhlas se změnou licenčních podmínek, spočívající v převodu vlastnických práv. Zúčastněné strany si odpověď na tuto otázku mezi sebou předávají jako horký brambor. Mluvčí TV Barrandov nás odkázala na původní a stávající majitele, zatímco mluvčí původního majitele, Třineckých železáren, nás odkázala zpět na TV Barrandov. Nový majitel, Empresa Media, se zatím nevyjádřil.

Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v minulém týdnu oznámil, že začal posuzovat prodej TV Barrandov společnosti Empresa Media. ÚOHS zahájil zjednodušené řízení, o povolení fúze by měl rozhodnout do poloviny ledna.

Zákon o provozování rozhlasového a TV vysílání 231/2001 Sb., § 21, odst. 7

Provozovatel televizního vysílání s licencí, který je právnickou osobou, nebo jeho společník může po předchozím souhlasu Rady převádět na třetí osoby podíl ve společnosti provozovatele televizního vysílání s licencí. Rada souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by došlo k omezení plurality informací podle § 55 a 56. Osobám, které byly společníky právnické osoby ke dni vydání rozhodnutí o udělení licence, musí být zachován alespoň 66% podíl nebo 66 % hlasovacích práv po dobu 5 roků.

-mav-