Provozovatel TV Nova vloni vydělal 338 milionů Kč

čtvrtek, 20. prosince 2012, 08:42 TV MediaGuru

Společnost CET 21 zvýšila v loňském roce zisk na 338 mil. Kč z předloňských 198 mil. Kč.

Tržby společnosti CET 21, provozovatele vysílání televizních stanic skupiny Nova, přesáhly v loňském roce 5,155 mld. Kč a oproti předcházejícímu roku se mírně zvýšily (+0,8 %), zjistil MediaGuru.cz z účetní zprávy o hospodaření. Zisk společnosti v roce, který byl poznamenán poklesem reklamního trhu, stoupl ve srovnání s rokem 2010 o 71 % na 338 mil. Kč (zisk po zdanění).

Hospodářské výsledky CET 21 v tis. Kč

Hlavní část tržeb CET 21 představuje prodej reklamního času, který navzdory klesajícím výdajům zadavatelů zůstal pro CET 21 v loňském roce na obdobné úrovni jako o rok dříve (-0,3 %) a celkově dosáhl 4,7 mld. Kč.  O téměř 50 % se zvýšily tržby z prodeje reklamního prostoru na internetu, které se přiblížily k hranici 80 mil. Kč.

Výnosy z běžné činnosti CET 21 v tis. Kč

„Výsledek hospodaření v roce 2011 byl ovlivněn globálním ekonomickým hospodářským poklesem, který se nevyhnul ani televiznímu odvětví. Vedení společnosti přistoupilo již v roce 2010 k řadě úsporných opatření tak, aby dopad do výsledku hospodaření nebyl významný. Tento trend pokračoval i v roce 2011,“ hodnotí výsledky vedení firmy ve výroční zprávě. Dodává, že společnost vloni dokončila reorganizaci vyplývající z vyčlenění výroby do dceřiné společnosti Media Pro Pictures, uvedla projekt Voyo, integrovala firmy Mediafax, Jyxo a Blog Internet a pokračovala v přípravách na uvedení nových kanálů v roce 2012.

Zdroj dat: účetní uzávěrka 2011

-mav-