TV Nova vystupuje z ATO, data má až do února 2014

pátek, 21. prosince 2012, 17:59 TV MediaGuru

CET 21, provozovatel stanic skupiny Nova, vystupuje z profesní asociace ATO. K datům od ATO ale bude mít přístup i v příštím roce.

CET 21 už nebude řádným členem profesní Asociace televizních organizací (ATO). Provozovatel TV Nova stál u zrodu asociace v roce 1997, ke konci letošního roku ale ATO opouští. Svůj záměr vystoupit z asociace oznámila TV Nova v pátek 21.12. 2012. „CET 21 dnes oficiálně oznámila, že se rozhodla ukončit své členství v ATO, a to s účinností k 31. prosinci 2012," informovala v tiskové zprávě.

Přístup k datům ATO bude mít TV Nova zajištěný až do února 2014, a to na základě uzavřené obchodní smlouvy. Jak už dříve management TV Nova oznámil, i v roce 2013 bude Nova prodávat televizní reklamu podle dat ATO. Podle dat z druhého TV měření by se mělo obchodovat až v roce 2014.

Řádnými členy ATO se naopak staly TV Óčko a mediální zastupitelství Atmedia. Barrandov zůstává v pozici přidruženého člena. Páteční valná hromada také na návrh CET 21 schválila audit TVmetrového měření. Realizován bude v prvním pololetí roku 2013.

Odchod TV Nova z ATO je důsledkem více než ročních sporů o průběhu výběrového řízení na realizátora měření sledovanosti, které v loňském roce ATO vypsalo a z něhož vzešla vítězně agentura Mediaresearch. TV Nova se domnívá, že vyřazení některých účastníků z výběrového řízení bylo neoprávněné, a proto navrhovala tendr zrušit a vypsat tendr nový. Ostatní členové ATO jsou ale toho názoru, že výběrové řízení proběhlo transparentně a nabídku vítězně agentury považují za nejlepší.

„Je mi líto, že se spory na platformě ATO nepodařilo vyřešit. Pokud má lídr trhu k průběhu a výsledku tendru zcela zásadní výhrady a pokud se zbytek ATO rozhodl tyto výhrady vytrvale ignorovat a postupovat proti dohodám, které byly v této věci písemně uzavřeny, nezbývá nám, než ATO opustit,“ říká Jan Andruško, generální ředitel skupiny Nova. „Jako největší subjekt na poli prodeje televizní reklamy však máme zájem nenarušit stabilitu trhu a svým zákazníkům komunikujeme, že v průběhu roku 2013 budeme i nadále obchodovat podle dat ATO, které jsme si dnes zajistili na celý příští rok,“ dodává Jan Andruško.

„Složité jednání o uspořádání vztahů v ATO skončilo dohodou mezi jednotlivými členy. Pro mediální trh je důležité, že zadavatelé reklamy nezůstanou bez dat, v příštím roce budou mít k dispozici jednotnou měnu z peoplemetrového měření výzkumné agentury Mediaresearch, tak jako doposud," uvedla Asociace televizních organizací.

Odchod TV Nova bude znamenat nové přerozdělení podílů, které řádným členům ATO náleží a od nichž se odvíjí výše hlasovacích práv a platby za realizaci elektronického měření. To ročně přijde asi na 60 mil. Kč.

CET 21 letos v červnu spoluzakládala nové Sdružení pro měření sledovanosti (SPMS), jehož cílem je podobně jako u ATO také elektronické měření TV sledovanosti.

SPMS, které Nova založila společně s agenturou Médea, a jejímž členy jsou i zadavatelé reklamy – společnosti Mountfield a CK Fischer (pro obě nakupuje reklamní prostor Médea) – ve středu oznámilo, že realizací výzkumu sledovanosti pověřilo agenturu ACNielsen. První testovací data by měla být k dispozici v listopadu 2013. Od roku 2014 by se tak televizní reklama prodávala podle dvojích dat TV sledovanosti.

Foto: Photospin

-mav-