J&T: CME by mohla pod Time Warner přejít mezi květnem a zářím 2013

čtvrtek, 31. ledna 2013, 16:28 TV MediaGuru

J&T Banka popisuje tři scénaře případné konsolidace společnosti CME do firmy Time Warner.

Začlenění společnosti CME, majitele skupiny Nova, do struktury společnosti Time Warner očekává v letošním roce J&T Banka. Uvádí to v analýze, kterou na základě výsledků ve třetím loňském čtvrtletí zpracoval analytik J&T Pavel Ryska a kterou má MediaGuru.cz k dispozici.

Výsledky CME za třetí čtvrtletí 2012 povedou podle analýzy k důležitým změnám v letošním roce. J&T očekává, že:

1) CME provede za rok 2012 výrazný odpis goodwillu, který může dosáhnout až 200 mil. USD, což se negativně projeví na výsledcích za celý rok 2012 (J&T očekává ztrátu 248 mil. USD).

2) Trend klesajících reklamních trhů spolu s vysokým zadlužením považuje J&T pro CME za dlouhodobě neudržitelný, proto očekává její začlenění do Time Warneru. Navýšení kapitálu v CME Time Warnerem má vést díky využití opce na 623 mil. USD ke snížení zadlužení o polovinu. K navýšení podílu by podle očekávání J&T mohlo dojít mezi květnem a zářím 2013, a to proto, že smlouvy omezující podíl Time Warneru na 50 % končí letos v květnu.

„Nedomníváme se, že společnost přistoupí na prodej aktiv nebo že získá prostředky veřejnou emisí. Prodej televizí na menších trzích, o němž se spekuluje, by jednak pomohl s hotovostí jen krátkodobě a nebyl by v souladu s evropskými akvizičními plány hlavního akcionáře Time Warner,” píše analytik Pavel Ryska. Konsolidaci CME do společnosti Time Warner proto považuje za vysoce pravděpodobnou. Začlenění by mohlo významně snížit úrokové náklady a přispět ke zlepšení čistého zisku.

Tři scénáře konsolidace do Time Warner

1) V nejjednodušším prvním scénáři banka předpokládá, že Time Warner konsoliduje CME bez výrazného navýšení podílu (stačí mírné navýšení ze stávajících 49,7 % na víc než 50 %). To by umožnilo CME pouze refinancovat dluh 2016 coby součást Time Warner levněji a ušetřit tak na úrokových nákladech.

2) V druhém scénáři předpokládá, že Time Warner bude mít zájem na získání 100% podílu v CME a jejího úplného začlenění do skupiny. V takovém případě by Time Warner musel nabídnout minoritním akcionářům odkup, u nějž prémii nad tržní cenu banka odhaduje na 20 %. Takový postup by pro Time Warner znamenal dodatečné zatížení vlastní bilance, mohl by ale refinacovat dluh CME levněji.

3) V třetím scénáři J&T Banka předpokládá, že Time Warner nebude usilovat o 100 % v CME, ale pokusí se o refinancování dluhu CME s využitím vlastního dluhu tak, aby se celkové náklady minimalizovaly. Time Warner by získal výraznou majoritu v CME (cca 79 %) a zároveň jí podstatně snížil úrokové náklady.

J&T zároveň očekává, že pokles trhu s televizní reklamou bude pokračovat i v letošním roce (Česko -5%), v dalších letech pak počítá pouze s mírným růstem (viz tabulka - kliknutím zvětšíte).

-mav-