Jan Vlček: Nova na nesmyslné ceny nepřistoupí

středa, 16. ledna 2013, 15:30 TV Martina Vojtěchovská

Obchodní ředitel TV Nova Jan Vlček říká, že Nova ze svých cen neustoupí. Oznamuje také zrušení bonusů mediálním agenturám.

V listopadu jste prezentovali obchodní politiku s několika novinkami. Hodně diskusí vzbudilo zejména zavedení nového bloku super prime-time a zavedení předplateb pro kampaně. Jak na tyto novinky klienti reagovali?

Super prime-time je kvalitativně nejvyšší standard produktu, který je na trhu k dispozici, čemuž také odpovídá jeho zakotvení v naší obchodní politice. V rámci super prime-time jsme se rozhodli výrazně omezit prostor pro reklamu a úroveň vyprodanosti držet na nižší úrovni, čímž vycházíme vstříc svým divákům, kteří jsou reklamou přesyceni.

Předplatby ale mohou být pro řadu klientů problém…

Pokud jde o předplatby, je třeba si uvědomit, že v rámci dlouhodobých kontraktů poskytujeme klientům dlouhodobou záruku dodání kontrahovaného produktu a zejména záruku jeho ceny. K tomu přistupuje celá řada dalších benefitů, jako je záruka nejlepší ceny a neměnného net CPP po celou dobu trvání kontraktu, nižší CPP a rezervace prostoru v rámci super prime-time, přednostní možnost výběru reklamních breaků, nižší příplatek za speciální pozice a další. V rámci vyváženosti obchodního vztahu založeného dlouhodobými kontrakty jsme se tento rok proti těmto benefitům rozhodli položit požadavek na částečnou předplatbu. Pro klienty, kterým nevyhovuje systém dlouhodobých objednávek, umožňujeme přejít do režimu měsíčního obchodování, našeho druhého obchodního pilíře, což nyní celá řada klientů začíná realizovat. Pro řadu klientů se možnost předplateb stala možností pro další vylepšení ceny, neboť klient má možnost navýšením předplatby dosáhnout vyšší slevy.

Z monitoringu odvysílaných TRP's je ale patrné, že začátek letošního roku, resp. první dva lednové týdny, je slabší v porovnání se stejným obdobím vloni. Čemu tento vývoj přikládáte?

Obchodní vyjednávání s našimi klienty jsou s ohledem na zavedení některých nových aspektů naší obchodní politiky letos o trochu složitější než dříve, přičemž od začátku bylo zřejmé, že se to může odrazit do výsledků obchodování na samém počátku tohoto roku. Máme ale za sebou pouze první dva týdny nového roku, což opravdu není dlouhodobě indikativní. Jednání pokračují velmi intenzivně a já věřím, že se rychle vrátíme k běžnému tempu obchodování.

Je skupina Nova domluvená na podmínkách se všemi agenturami? I v otázce bonusů?

Na konci roku 2012 jsme oznámili všem agenturám, že v roce 2013 nebudeme pokračovat ve vyplácení množstevních bonusů. Tento nástroj se z našeho pohledu v posledních letech ukázal jako nedostatečně efektivní z pohledu stimulace objemu obchodů s našimi klienty. Navíc v jeho důsledku docházelo k netransparentnosti při tvorbě ceny za televizní reklamu na trhu. Proto jsme se rozhodli veškeré výhody promítnout přímo do cen koncových klientů.

Mediální trh je pod stále větším cenovým tlakem. Ceny televizní reklamy nabízené v tendrech klientům jsou výrazně podhodnoceny. Jak se k tomu jako nejsilnější hráč na trhu televizní reklamy postavíte?

To je velice jednoduché. Prostě takové klienty neakceptujeme. Pak je na agentuře a klientovi, aby si mezi sebou vyjasnili, jak jsou schopni takto vzniklou situaci řešit.