Nejúspěšnější značky v sociálním marketingu

čtvrtek, 31. ledna 2013, 08:33 Internet & Mobil MediaGuru

Zdařilé kampaně na sociálních sítích má Unilever, P&G a Kraft. Většina projektů je však finančně podhodnocená, bez měření ROI.

Nedostatky kampaní na sociálních sítích jsou společné pro většinu reklamních zadavatelů. Krátkým projektům s podhodnoceným rozpočtem obvykle chybí základní měření vlivu na výše prodejů, tržní podíl či další ukazatele návratnosti investic.

Vyplývá to ze studie odborného marketingového webu Warc, který v rámci zkoumání analyzoval 800 případových studií týkajících se komunikace na sociálních sítích. Ta ukázala, že marketéři kampaním na komunitních médiích nevěnují ani zdaleka takovou pozornost, jakou přikládají dalším mediatypům.

Všechny analyzované případové studie byly v minulosti oceněny na mezinárodních festivalech reklamy či marketingu, včetně nejprestižnějších Cannes Lions či Effie. Studie se zaměřila na rozdíly tradičními kampaněmi a těmi, které obsahovaly složku komunikace na sociálních sítích.

Kampaně s elementy na komunitních médiích byly přitom vždy kratší a měly nižší rozpočet. Jen necelá třetina projektů oceněných zlatem na kreativních festivalech mělo celkový rozpočet vyšší než 9 mil. korun. Navíc se téměř vždy jednalo o samostatné projekty, bez propojení s tiskem, televizí či dalšími médii. Mezi zkoumanými se přitom objevily kampaně globálních zadavatelů jako Audi, AT&T, Nike či Wal-Mart.

Vůbec nejúspěšnější sociální kampaně tvoří trojice rychloobrátkových firem Unilever, Procter & Gamble a Kraft, a to v popsaném pořadí. Právě jejich projekty, které alespoň ze své části využívaly sociálních sítí, byly v letech 2008 až 2012 na reklamních festivalech oceňovány nejčastěji (viz žebříček s počtem získaných cen).

-lmr-