Mediaresearch se chystá i na měření outdooru

pondělí, 25. února 2013, 12:48 Outdoor MediaGuru

Projekt měření venkovních ploch se dostal do závěrečné fáze. Měření by měla provést společnost Mediaresearch.

Měření sledovanosti outdoorových médií, které se na českém trhu připravuje už téměř dva roky, se posouvá do své třetí závěrečné fáze. V té by mělo dojít k vlastnímu měření sledovanosti ploch. Vše směřuje k tomu, že měření outdooru pro zadavatele výzkumu zajistí výzkumná agentura Mediaresearch, která projekt společně se zadavateli výzkumu v minulém týdnu představila odborné veřejnosti.

Mediaresearch se už v České republice podílí na měření televizní sledovanosti, na měření návštěvnosti internetu a na monitoringu reklamních investic v tuzemských médiích (přes dceřinou společnost Admosphere).

Pro outdoorová média je přitom připravovaný projekt významný. Nedostatkem pro zadavatele v outdoorové reklamě je totiž absence dat o samotném médiu, což by projekt měl odstranit. Zároveň by měření mělo přinést zadavatelům odpovědi v hodnotách, které se běžně využívají pro mediální plánování (net reach, CPP, GRP atp.). Do projektu je aktuálně zapojeno více než 6 tisíc nosičů společností euroAWK, BigMedia, Railreklam a Czech Outdoor.

První dvě etapy měření, které připravila společnost MGE Data, spočívaly v lokalizaci nosičů, ve změření jejich viditelnosti a v sestavení mapy intenzity dopravy na jednotlivých komunikacích. Lokalizace mimo jiné obsahovala podrobné zanesení místa nosiče v mapě, vazby na dopravní toky či na tzv. body zájmu (např. pošta, nákupní řetězec, banka atp.) v bezprostředním okolí nosiče (vhodné pro zjišťování afinity cílové skupiny kampaní). Mapa intenzity dopravy a návštěvnosti vyhodnocovala intenzitu dopravy kolem jednotlivých nosičů. Zjištěné údaje je možné využít pro výpočet hrubého zásahu nosičů, což může sloužit k výpočtu ceny kampaní podle kvality jednotlivých ploch.

Samotné měření sledovanosti má být zahájeno v letošním roce. Společnost Mediaresearch, která by měření měla provést, plánuje pro tyto účely využít technologie GPS Mobitest. Jde o menší zařízení, které budou respondenti výzkumu nosit při sobě a pomocí kterého bude monitorován jejich pohyb. Třetí fáze výzkumu by měla především změřit mobilitu obyvatel a sledovanost nosičů. Z toho by pak měly být stanoveny standardní mediální parametry nutné pro plánování kampaní.

Do výzkumu bude zařazena mobilní populace ve věku 18-64 let, která pravidelně dojíždí do práce nebo do školy. Týkat se bude pěti krajských měst (Praha, Brno, Ostrava a další dvě dosud neurčená města). Počítá se s celkovým počtem 300 měřících zařízení s tím, že předpokládaná doba nošení zařízení na jednoho respondenta je 14 dní. Samotný sběr dat odhaduje Mediaresearch na 43 týdnů, dalších 12 týdnů pak na přípravu analytického modelu sledovanosti. Reálně by tak data z outdoorového měření měla být k dispozici až v roce 2014.

-mav-

Foto: euroAWK