Mladá fronta a Bauer Media Praha vstupují do auditu ABC

pondělí, 25. února 2013, 08:02 Tisk MediaGuru

Inzerenti budou mít přehled o prodaných nákladech dalších tištěných titulů.

Audit nákladů tištěných titulů, které v Česku zajišťuje Kancelář ověřování nákladů tisku ABC ČR, se od letošního ledna rozšířil o některé nové tituly. Jde zejména o vydavatelství Mladá fronta, které má nyní v auditu 17 titulů a novými tituly v ověřování jsou také časopisy dřívějšího vydavatelství Stratosféra (dnes Bauer Media Praha).

Rozšíření ABC ČR o nové tituly souvisí s povinností vzešlou od Unie vydavatelů, aby tituly, jejichž čtenost je měřena průzkumem Media projekt, byly zároveň auditovány ABC ČR. Údaje o prodaných nákladech, které ABC ČR přináší, jsou ve srovnání se čteností, která vyplývá z Media projektu, považována za tzv. tvrdá data, rychleji vypovídající o postavení tištěných titulů na trhu.

Mladá fronta nechává v tuto chvíli auditovat 17 titulů. „Jedná se o výběr sekce časopisů z každého segmentu vydavatelství Mladá fronta, které mají největší úspěch u čtenářů,” říká mluvčí vydavatelství Pavlína Míčová s tím, že pro Mladou frontu vstup do ABC ČR představuje užitečný krok v rámci komunikace s obchodními partnery a inzertními klienty. Mezi auditovanými tituly jsou např. magazíny Lidé a země, Maminka, Food, ForMen, dětské tituly, vybrané odborné tituly či ekonomický deník E15. Ten využívá kombinované distribuce (část výtisků je distribuována zdarma, část v pultovém prodeji za 10 Kč). Ve výsledcích auditu ABC ČR se přitom budou sledovat všechny části jeho distribuce. „Auditován bude zvlášť pultový prodej, ostatní prodej, předplatné a řízená distribuce,” upřesňuje Pavlína Míčová.

Dřívější vydavatelství Stratosféra, které se auditu ABC ČR neúčastnilo, posílá do ABC ČR pět z celkem svých devíti titulů, mezi nimi i vlajkové tituly Cosmopolitan, Harper`s Bazaar či Esquire. „Do auditu ABC jsme zařadili především licenční časopisy,” vysvětluje mechanismus výběru magazínů pro ověřování nákladů výkonná ředitelka Alena Černá. Rozšíření počtu titulů v auditu ABC však vydavatelství dále neplánuje. „Vzhledem ke specifičnosti nezařazených titulů v současné době o jejich postupném zapojení neuvažujeme,” dodává.

Dalšími novými tituly, které se do auditu ABC zapojují od letošního roku, jsou magazíny 21. století junior, Panorama 21. století a Top Class vydavatelství RF Hobby. RF Hobby však už dosud mělo v auditu dvanáct svých titulů. „Tituly, pro které je zařazení do ABC ČR z hlediska inzertních údajů nepostradatelné už v ABC ČR jsou, nebo v nejbližším období budou,” říká marketingová manažerka Alexandra Krausová. Vydavatelství ani nevylučuje, že bude řady auditovaných titulů dále rozšiřovat.

Lze očekávat, že do auditu ABC ČR vstoupí během letošního roku ještě další nové tituly, se kterými jednání v tuto chvíli probíhají.

Seznam nových titulů v auditu ABC ČR od 2013

-mav-