Reklamy v časopisech registruje polovina čtenářů

středa, 06. února 2013, 05:38 Tisk, Výzkum MediaGuru

Inzerci při prohlížení časopisu v průměru zaznamenává 51 % českých čtenářů, vyplývá z výzkumu měření efektivity tiskové inzerce StarchMetrix.

Inzerci při prohlížení časopisu v průměru zaznamenává 51 procent českých čtenářů. V podobné míře vnímají magazínovou reklamu lidé v USA nebo Velké Británii. Ve srovnání s ostatními zeměmi ale u Čechů vzbuzují nadprůměrnou pozornost reklamy na potraviny - zejména na čokoládu, víno nebo kávu. Vyplývá to z pilotního výzkumu měření efektivity tištěné reklamy StarchMetrix, na kterém se podílela Unie vydavatelů ve spolupráci s GfK Czech.

Výzkum prokázal, že nejlépe fungující formát inzerátu je jedna barevná strana. Nepřekvapivým poznatkem je fakt, že reklamy na přední či zadní obálce jsou o něco efektivnější než reklamy uvnitř časopisu. Pokud ale není reklama na přední či zadní obálce, její účinek se už neliší v závislosti na tom, na kterých stránkách uvnitř časopisu je umístěna, což je zásadní poznatek, vyplynulo z vyjádření Moniky Bodorové z GfK Czech. Badorová výstup projektu zpracovala s jednatelem vydavatelství Business Media CZ a členem představenstva Unie vydavatelů Tomášem Tkačíkem.

Projekt ukázal, že vícenásobná inzerce v jednom vydání přináší synergický efekt bez ohledu na to, zda jde o klasickou inzerci či kombinaci inzerce a PR článků. "Synergie může přinést zvýšení sledovaných parametrů až o několik desítek procentních bodů oproti výsledkům dosaženým jednotlivými inzeráty," podotkla Bodorová.

Do testu byla zařazena říjnová čísla deseti časopisů. Online dotazování se zúčastnilo vždy 125 čtenářů konkrétního čísla daného titulu. Celkem bylo hodnoceno 260 reklam. Nejefektivnější byla inzerce na čokoládu Merci v časopise Žena a život, kterou zaznamenalo téměř 83 procent čtenářů, 82 procent pak zároveň poznalo, kdo je inzerentem. Do první pětice nejefektivnějších reklam se dostaly také inzeráty na obchody Lidl, parfém Naomi Campbell, kávu Jacobs a vlasovou kosmetiku Wella.

Test realizovaný Unií vydavatelů podle Bodorové umožňuje zahájit diskusi o rozšíření systému analýz tiskového trhu o novou dimenzi. „Nabízí se šance doplnit zavedený Mediaprojekt právě o pravidelné sledování účinnosti tiskové reklamy, což by dále zpřesnilo cílení inzerce a zejména objektivizovalo měření její účinnosti a návratnosti vložené investice," uvedla Bodorová. Dodala, že Unie proto v současné době spolu s GfK Czech diskutuje o tom, jak tento nový typ analýz uvést do života.