SPIR: Internet se loni přiblížil tisku, získal 11 miliard

středa, 20. února 2013, 12:27 Internet & Mobil MediaGuru

SPIR odhaduje, že objem internetové reklamy loni dosáhl 11 miliard Kč a na celkových investicích do médií se podílel 17 %.

Výdaje do internetové reklamy přesáhly podle profesního sdružení SPIR v loňském roce 11 miliard korun. Ve srovnání s rokem 2011 jde o čtvrtinový nárůst. V podílu na celkových mediálních investicích měla internetová reklama loni tvořit 17 % a meziročně navýšit podíl o cca tři procentní body. Podíl tištěných médií měl podle údajů SPIR o cca 4 procentní body poklesnout, čímž se oba mediatypy přiblížily.

Na pozitivním vývoji se podle SPIR podílí zájem o celoplošnou reklamu, využívání výkonnostních modelů ve vyhledávání a reklamních sítích a na významu nadále získává videoreklama. Očekávání na tento rok jsou optimistická, SPIR odhaduje pro rok 2013 16% růst výdajů. Údaje vycházejí z aktuálního průzkumu inzertního výkonu ppm factum pro SPIR a celoročních výstupů společnosti Admosphere.

Podíl a objem inzertních výkonů jednotlivých mediatypů, 2012/2011

Pozn.: Ceny bez vlastní inzerce (selfpromo), ve výkonech rozhlasu nejsou započítány regionální prodeje
Zdroj: SPIR, Admosphere, ppm factum, únor 2013


Celoplošná reklama zůstává nadále hlavní internetovou inzertní oblastí s polovičním podílem na celkových výdajích (49 %). V loňském roce výrazně posílily výkony reklamních sítí a placených výsledků vyhledávání, které získaly více než třetinu (36 %) reklamních rozpočtů v online marketingu a vykázaly růst 1,4 mld. ve srovnání s rokem 2011. Z celkového objemu 4 miliard připadá 70 % na vyhledávání a 30 % na obsahové sítě. Rapidní růst vykazuje také videoreklama (67%) s objemem přes půl miliardy korun a reklama v mobilních zařízeních (96%). Výdaje za zápisy v katalozích a řádkovou inzerci jsou v čase poměrně stabilní.

V rámci celoplošné (display) reklamy investovali zadavatelé v loňském roce na internetu 5,5 mld. Kč v ceníkových cenách. Ve vyhledávání a reklamních sítích Google, Sklik, Facebook, eTarget apod. s reálnými cenami přesáhly výdaje 4 miliardy. Téměř miliarda inzertního výkonu připadá na řádkovou inzerci a katalogové zápisy a přes půl miliardy na rapidně rostoucí videoreklamu. Z dalších sledovaných typů reklamy směřovalo 85,5 milionu do PR článků, 76 mil. do reklamy pro mobilní zařízení a 9 mil. do nově sledované reklamy prodané RTB modelem (Real Time Bidding).

V letošním roce byl nově zjišťován výkon PR článků a reklamy prodané RTB modelem. Zatímco PR články jsou zavedenou formou inzerce a neočekává se u nich žádný významný nárůst nebo pokles zájmu, aukční prodej display reklamy je v ČR nový a do budoucna růstový má velký potenciál. Přestože je v něm zatím minimální objem inzertních nákladů, pro tento rok se očekává téměř 50% nárůst a ze strany některých médií zaznívají ještě optimističtější odhady. Samostatnou oblastí zařazenou do průzkumu je reklama v SMS a MMS zprávách. Do kampaní v operátorských sítích bylo investováno podobně jako loni 100 milionů korun.

„Internetová reklama vykazuje pozoruhodnou dynamiku. Nejde už jen o růst jejího významu a objemu proinvestovaných peněz, zejména na úkor tisku. Dynamické jsou i její vlastní proměny. Jsme teprve na začátku nových způsobů plánování, nákupu reklamních ploch i jejich vyhodnocování. Technologické možnosti i počet nástrojů se zvětšují a český trh se je konečně učí pořádně využívat,“ komentuje výsledky průzkumu předseda výkonné rady SPIR Ján Simkanič.

Zdroj všech dat: SPIR, ppm factum, Admosphere, únor 2013

-mav-