Výnosy CME v Česku loni klesly o 16 %

středa, 27. února 2013, 07:59 TV MediaGuru

Společnost CME, majitel televize Nova, oznámila finanční výsledky za rok 2012 a poslední loňské čtvrtletí.

Výnosy společnosti CME z televizního vysílání v Česku, majitele skupiny Nova, dosáhly v loňském roce 241  mil. USD a ve srovnání  s předcházejícím rokem se snížily o 16 %. Česko v loňském roce zůstalo trhem s nejvyšším výnosem ze všech zemích, ve kterých CME působí.

Výnosy CME se loni celkově v meziročním srovnání snížily o 11 %, a to především kvůli poklesu výnosů ze své největší části podnikání – z televizního vysílání. Pokles reklamního trhu a ekonomické faktory se odrazily na tom, že výnosy z televizního vysílání celkově meziročně klesly o 14 %. Naopak výnosy zvýšily divize Media Pro (výroba programu) o 10 % a divize Nová média o 19 %.

Pokles výnosů v Česku vyjádřený v amerických dolarech je vlivem změny kurzu vyšší než v přepočtu na koruny: tržby provozující společnosti CET 21 v korunovém vyjádření loni dosáhly 4,7 mld. Kč a meziročně byly nižší o 7 %.

Výnosy CME za celý rok 2012 a za 4. čtvrtletí 2012, tis. USD

Provozní zisk před odečtením odpisů a amortizace (OIBDA) se loni celkově meziročně snížil o 25 %, v Česku pak o 28 %. Také v tomto případě je korunové srovnání pro CET 21 příznivější: OIBDA dosáhla 1,97 mld. Kč (meziročně -20 %). Do výsledku CME v Česku se promítly náklady spjaté s uváděním nových kanálů na trh v loňském roce (Fanda, Smíchov), tak rovněž povinné příspěvky na Fond kinematografie, které se za loňský rok odváděly poprvé. To v případě skupiny Nova představovalo cca 100 mil. Kč.

Vývoj tržeb a OIBDA CET 21 v roce 2012 

OIBDA CME za celý rok 2012 a 4. čtvrtletí 2012

„Jak jsme uvedli v listopadu, naše výsledky za tento rok jsou odrazem obtížných tržních podmínek v roce 2012. Těžká doba vyžaduje odvážné kroky: zvýšení cen za reklamu a zvýšení poplatků za distribuci našich kanálů provozovateli kabelových a satelitních platforem. Do roku 2013 vstupujeme s vedoucím postavením na všech trzích, s odložením splatnosti dluhů do listopadu 2015 a s podporou našich hlavních akcionářů. To vše jsou předpoklady ke zvyšování výnosů. Máme v plánu restrukturalizovat náš provozní model, snížit náklady a dále zlepšovat dluhovou strukturu a likviditu,” uvedl Adrian Sarbu, prezident a generální ředitel CME.

CME dále potvrdila, že podniká kroky k udržení plánované výši peněžních prostředků, včetně cíleného snižování provozních nákladů. Dále hledá další způsoby, jak zlepšit likviditu společnosti, včetně možnosti emise nových akcií, prodeje aktiv a pokračujících jednání s mnoha klíčovými dodavateli ohledně posunutí splatnosti závazků. Také jedná se společností Time Warner o její možné účasti při potenciální emisi akcií.

CME za loňský rok zaúčtovala ztrátu ze snížení hodnoty aktiv ve výši 522,5 mil. USD v porovnání s 68,7 mil. USD za rok 2011.  To znamenalo prohloubení celkové ztráty po zdanění v loňském roce ve výši 546,4 mil. USD v porovnání s 179,6 mil. USD v roce 2011. Analytici se zvýšením ztráty z důvodu odpisu goodwillu počítali, přesto je ale vyšší, než očekávali.

Konsolidované finanční výsledky CME za rok 2012

Zdroj všech údajů: CME

-mav-