Agenda je experiment, který nemusí vyjít

středa, 20. března 2013, 09:00 Tisk Martina Vojtěchovská

Pokud čtenáři nebudou mít o týdeník Agenda zájem, tak přiznáme, že koncept časopisu v Česku nefunguje, říká publisher Sanoma Media Praha Petr Zavadil.

Někteří autoři a vydavatelé se pozastavili nad tím, že do vašeho nového týdeníku Agenda zařazujete jejich texty, aniž by vám k tomu dali souhlas. Proč jste o jejich souhlas nežádali?

Když jsme uvažovali o tom, že tento typ časopisu, který je  velice úspěšný v Polsku, chceme přivést na český trh, tak jsme samozřejmě naše rozhodnutí konzultovali s právníky. Ti nám vysvětlili, co je podle českého práva možné. Podstatné tady je, že jsme zpravodajský týdeník a zpravujeme o tom, co zaznělo, co se objevilo, jaké myšlenky kdo na české mediální scéně přinesl. Myslíme si, že toto může čtenáře zajímat. Pro tyto účely umožňuje autorský zákon za dodržení dalších podmínek (nezkreslovat, zachovávat integritu citovaného atd.) citovat. To je pro případ, když citujeme bez svolení držitelů  licence jen pro zpravodajský účel. Nepotřebujeme tedy souhlasy autorů, protože jde o citace pro zpravodajské účely. Náš časopis ale obsahuje i jiné části, kde přetiskujeme materiály se svolením autorů. Třetí část je naše tvorba a vlastní články, které časopis obsahuje – to je zhruba třetina obsahu.

Zhruba dvě třetiny obsahu nového týdeníku tedy tvoří části, které jsou přejímané z jiných zdrojů. Přeprodáváte něco, co vytvořili jiní...

My ale nechceme vydělávat peníze na přebírání, ale na přidané hodnotě. Například Kodex internetového sdružení SPIR přebírání umožňuje – klade ale důraz na přidanou hodnotu. Tím, že něco vybereme, něco k tomu přidáme, dáme do souvislostí, komentujeme, tím vytváříme přidanou hodnotu. To, co čtenáři ocení, není to, že znovu prodáme práci novinářů, ale že ji zpracujeme a okomentujeme.

Ve všech tiskových zprávách jsme také přiznali, že jsme experimentální týdeník. Pro nás je to tedy velký experiment. Vyšli jsme z modelu, který existuje v Polsku, v Anglii, v USA nebo v Austrálii. Zkoušíme jestli čtenáři a odborná veřejnost takový model přijmou, či jakou to vyvolá vlnu zájmu na sociálních sítích. Další experiment je v tom, že na trh pouštíme titul bez marketingové podpory. Máme jen podporu na facebooku. Jsme připraveni experiment vyhodnotit a poté se rozhodnout, jak dál...

Za jak dlouhou dobu si chcete výsledky vyhodnotit?

To bych nyní nepředjímal.

Neuvažujete o tom, že byste si i přesto, že váš právní výklad říká, že souhlasy nepotřebujete, vyžádali pro další čísla svolení k publikování materiálů od dotčených vydavatelů?

Týdeník určitě nestihneme vyrábět tak, že se kvůli každému citátu budeme ptát. Jak říkáme, přetiskování chceme a děláme jen se souhlasem autorů. Pokud by se zjistilo, že něco děláme špatně, tak to napravíme.

Jak moc se váš týdeník Agenda liší od podobných konceptů, které vycházejí v zahraničí?

V Polsku vychází časopis Angora, který materiály jen přetiskuje. Od Agendy se liší, Agenda je originálnější. Angora je opravdu digestem nejzajímavějších článků. My přetiskujeme články v rubrice Nejlepší z blogů, tam je to dohodnuté,  v rubrice Nejlepší články, která je vnímaná jako hodně kontroverzní, jde o psané zpravodajství. Pokud nám někdo řekne, že nechce být zařazován do sekce Nejlepší články, tak mu vyhovíme.

Jak už jsme také uvedli, chceme podporovat žurnalistiku a poukazovat na to dobré, co se v českých médiích objeví. Jestli čtenáři a novináři o to nebudou mít zájem, jestli nechtějí, aby na jejich práci někdo poukazoval, tak přiznáme, že model u nás fungovat nebude.

S podporou tištěných médií je to ale možné chápat i obráceně. Slogan facebookové kampaně „Nečtete někde zbytečně?“ může být vykládán tak, že není potřeba číst nic ostatního kromě vašeho týdeníku.

Ten slogan je  možná poněkud nešťastný. Logika je v tom, že chceme ukazovat věci, které je potřeba číst. Navíc, když vybereme nejlepší články z uplynulého týdne, tak ani není fyzicky možné, aby si někdo v pondělí koupil Agendu a přečetl si Hospodářské noviny z minulé středy. Nekanibalizujeme na jejich prodejích, naopak říkáme: tady jsou dobří autoři a titulům můžeme pomoci v povědomí o jejich značce.

Pro koho je vlastně nový týdeník určen? Pro lidi, kteří nemají čas číst, pro vysokoškoláky, pro novináře? Koho chcete titulem oslovit?

Pro novináře určitě ne. Myslíme si, že je hodně lidí, které může Agenda zajímat. Cílová skupina je širší, ale pokud ji opravdu musím alespoň částečně definovat, tak jde spíš o městské lidi - třicátníky a čtyřicátníky, spíše muže než ženy, které časopis bude bavit. Chceme jim nabídnout přidanou hodnotu, jíž jsou například kresby, které jsou vtipné, rubriky jako třeba Recenze recenzí, kde shrnujeme, co různí lidé napsali a máme na to vlastní recenzi, nebo výběr dopisů adresovaných různým médiím  a mnoho dalšího. Co pro čtenáře znamená přidaná hodnota, to ale  musí posoudit sám… A naším cílem je vždy mít i vlastní cover story. V prvním čísle jsme se věnovali Zemanovi, v druhém čísle budeme mít původní cover story, která vůbec nevychází z médií.

A pokud jde o celkové portfolio Sanomy a důvody uvedení titulu v segmentu, ve kterém Sanoma v Česku nemá příliš zkušeností?

Je to více důvodů najednou. Myslíme si, že lze zaujmout novým titulem lépe než proměnou starších titulů. Ty je možné stabilizovat, ale málokdy se stane, že starý titul nastartuje raketový růst. Nový časopis je možná varianta. Naše portfolio chceme mít také co nejširší – proto nás lákala tato oblast, kterou ještě obsazenou nemáme. Jsme přesvědčeni, že i v printu je možné  přinášet nové a neotřelé věci.

Týdeníku tisknete 40 tisíc kusů, takže očekávaný prodaný náklad bude kolem hranice 20 tisíc?

Ano, zhruba tak.