Prima zdražuje reklamu a zařazuje Zoom

pondělí, 04. března 2013, 07:25 TV MediaGuru

Prima podle očekávání reaguje na vysokou poptávku zadavatelů reklamy zvýšením cen svého reklamního prostoru.

Vysoká poptávka zadavatelů reklamy po reklamním prostoru ve vysílání skupiny Prima vede zastupitelství Media Club ke zvýšení reklamních cen pro jarní sezónu. Prima, na kterou stále většina zadavatelů míří svoji reklamní komunikaci, není schopná všechnu poptávku uspokojit, proto reklamní ceny pro jaro upravuje.

„Od dubna zvyšujeme sezónní indexy o 0,10 bodu. Zvýšení je platné i pro květen a červen," řekl MediaGuru.cz generální ředitel Primy Martin Konrád. Znamená to, že dubnový sezónní index se zvyšuje na 1,45 (nárůst ceny o 7 %), v případě května a června znamená zvýšení o 0,10 bodu nárůst ceny o 8 %. Zvýšení cen se týká všech klientů bez rozdílu.

Zastupitelství Media Club prodává reklamu pro kanály skupiny Prima a TV Barrandov. Zdražení se tak týká i barrandovské televize.

Prima současně zařazuje do společného obchodování svůj nový kanál Prima Zoom. V plánech počítá se zařazení od dubna, podle Martina Konráda ale není vyloučeno, že ve společném prodeji by se objevil už v průběhu března. Zařazení Prima Zoom do společného balíku s ostatními kanály skupiny Prima a TV Barranodv bude znamenat přerozdělení zastoupení jednotlivých stanic v kampaních, a to tak, že podíl Prima family se sníží na 64 % a podíl Prima Cool na 11 %. Zastoupení Prima Love (6 %) a TV Barrandov (14 %) se nemění. Na Prima Zoom tak připadne 5 %.

Cenu pro jaro navyšovala také konkurenční skupina Nova, která od března cenu zvýšila o 20 %.

-mav-