Televize letos za první dva měsíce poklesly o 17 %

pátek, 22. března 2013, 14:40 TV MediaGuru

Monitoring registruje v prvních dvou letošních měsících meziroční snížení investic do televizní reklamy o 17 %.

Za první dva měsíce letošního roku se podle monitoringu investic (monitoring na základě hrubých ceníkových cen) snížily investice do televizní reklamy ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 17 % (-0,6 mld. Kč). Jak ukazuje následující srovnání, v předešlých letech byl televizní trh zkraje roku v hrubých číslech mírně rostoucí. Letošní změna je způsobena nastavením nové obchodní politiky Nova Group a její snahou o narovnání cenových podmínek a neústupností v otázce zvýšení cen za televizní reklamu.

Z meziročního srovnání vývoje investic jednotlivých TV stanic v lednu a v únoru let 2010-2013 vyplývá, že striktní obchodní politika skupiny Nova se v monitoringu projevila cca 50% snížením v roce 2013 oproti stejnému období loni (souvisí s nižším počtem odvysílaných spotů, pramenících z nižšího počtu uzavřených dohod klientů a TV Nova). Zároveň sice přinesla meziroční navýšení skupině Prima, to ale z důvodu limitovaného reklamního prostoru není příliš výrazné (+ 6 %). U ostatních TV provozovatelů je patrný přibližně stejný objem jako loni, u TV Barrandov mírný meziroční pokles. Monitoring nepostihuje reálné investice a nevypovídá o skutečných investicích  do TV reklamy.

Vývoj hrubých investic I-II/2010-2013, v Kč 

Vývoj hrubých investic I-II/2010-2013, v Kč

Vysoká poptávka po televizní reklamě v důsledku „uzavřeného” prostoru na TV Nova se projevuje také zvyšující se průměrnou délkou televizních spotů - ta byla průměrně letos v lednu a v únoru nejvyšší za poslední čtyři roky.

Průměrná délka TV spotů, I-II/2010-2013

Zdroj: Admosphere

-mav-