Televizní trh klesl v únoru o 400 mil. Kč

pondělí, 18. března 2013, 07:40 TV MediaGuru

Letošní únor znamenal pro televizní trh snížení hrubých reklamních výdajů více jako 400 mil. Kč v meziročním srovnání.

Situace na televizním trhu, vyvolaná striktním přístupem k obchodní politice nejsilnějšího hráče skupiny Nova, se i v únoru odrazila na tom, že ne všichni televizní zadavatelé rozběhli své kampaně v obvyklých objemech. Pro televizi jako mediatyp to z pohledu mediálních investic v meziročním srovnání znamenalo pokles podle hrubých monitorovaných cen o téměř 21 procent (-405 mil. Kč).

Meziroční snížení investic do televizní reklamy tak bylo v únoru o něco vyšší než v letošním lednu (-17 %). Vedle televizní reklamy se podle monitoringu snížily také investice do tiskové reklamy, naopak rostoucí vývoj potvrdil internet.

Investice do rádiové reklamy nelze meziročně srovnávat. Společnost Admosphere totiž od nového roku nově monitoruje i regionální kampaně (dosud jen národní). Absolutní částka je tedy letos v únoru vyšší, nelze ji ale srovnávat s loňským únorem.

Pokud srovnáme celkový objem monitorovaných investic bez rádií, je jejich letošní únorová úroveň o téměř deset procent nižší než v loňském únoru.

Ceníkové hodnoty reklamního prostoru v únoru 2013 a 2012 (v Kč)

*Internet zahrnuje pouze reklamu v rozsahu projektu AdMonitoring
**Admosphere od ledna 2013 přešla na nezávislý monitoring rádia, v současné době je do monitoringu zařazeno 85 rozhlasových stanic

Podíl mediatypů na investicích v únoru 2013

Top 10 zadavatelů v únoru 2013

*bez vlastní inzerce

Zdroj všech dat:  Admosphere (monitoring internetu zdroj: SPIR-Mediaresearch, ceny TV podle sledovanosti zdroj: ATO-Mediaresearch)

-mav-