CME prohloubila ztrátu, výnosy v Česku klesly o 38 %

pondělí, 29. dubna 2013, 12:52 TV MediaGuru

Ztráta po zdanění CME za první čtvrtletí 2013 činila 109 mil. USD v porovnání se ztrátou 13,8 mil. USD za stejné období v roce 2012.

Central European Media Enterprises (CME), majitel TV Nova, oznámila výsledky za první letošní čtvrtletí. Výnosy za první čtvrtletí dosáhly 137 mil. USD a ve srovnání s loňským stejným obdobím poklesly o 18 %. Firma prohloubila provozní ztrátu na 35 mil. USD z loňských 10,3 mil. USD, ztráta po zdanění pak klesla na 109 mil. USD ve srovnání s 13,8 mil. USD za první loňské čtvrtletí.

„Zvýšili jsme ceny za reklamu a poplatky za distribuci našich kanálů provozovateli kabelových a satelitních platforem. Výsledky za první čtvrtletí roku 2013 jsou odrazem počáteční fáze implementace těchto opatření. Zatímco jsme byli úspěšní ve většině zemí, kde působíme, v České republice se projevila rezistence některých mediálních agentur a inzerentů, což vedlo k poklesu spotřeby jednotek GRP a tím ovlivnění našich výnosů a ukazatele OIBDA. V našich cenových opatřeních v České republice i ostatních našich zemích budeme pokračovat, neboť jsme odhodláni odvrátit trend klesajících výdajů za televizní reklamu. Prostředky, které chceme získat z dnes oznámených úpisů akcií, nám umožní i nadále realizovat naši strategii a snižovat zadlužení. Po ukončení této transakce očekáváme, že budeme mít zdroje na dosažení našeho hlavního cíle: růstu CME,” uvedl prezident CME Adrian Sarbu.

V Česku se výnosy skupiny CME meziročně snížily o 38 %, což bylo nejvíce ze všech zemí, ve kterých CME působí. Operativní zisk před odečtením odpisů a amortizace (OIBDA) klesl v Česku na záporných 6,7 mil. USD (tj. ztráta 1,34 mld. Kč). V loňském srovnateleném období tvořil provozní zisk  23 mil. USD (tj. 4,6 mld. Kč). Výsledek odráží novou obchodní politiku skupina Nova, se kterou přišla v lednu 2013. Spočívá v tom, že Nova zavedla exkluzivní pásmo super prime time s omezeným reklamním prostorem, čemuž odpovídá vyšší cena. Na změnu ale nepřistoupili všichni klienti a agentury. Televize klientům zároveň nabídla dvě možnosti spolupráce založené buď na dlouhodobých kontraktech s garancí cen, nebo měsíčních smlouvách, kde se podmínky můžou měnit.

Analytik J&T Banky Pavel Ryska považuje čtvrtletní výsledky za velmi slabé. „Ztráta -21 milionů USD již na zisku před odpisy (EBITDA) je pro nás zklamáním, ačkoli jsme očekávali záporné číslo. Ztráta reflektuje jednak nižší tržby, které plynou z nové cenové politiky, a rovněž zvýšené investice do programů, kterými chce firma upevnit pozici ve sledovanosti," sdělil ČTK Ryska.

Výnosy CME v tis. USD, 1Q/2013

OIBDA CME, v tis. USD, 1Q/2013

Zdroj: CME

-mav-