Nová data: Překvapivé výsledky čtenosti deníků

čtvrtek, 16. května 2013, 14:31 Tisk MediaGuru

Výzkum čtenosti deníků Media projekt představil první výsledky po změně realizátora.

Noví realizátoři největšího výzkumu čtenosti tištěných médií Media projekt, kterými jsou společnosti Median a STEM/MARK, ve čtvrtek představili první data o čtenosti poté, co od začátku letošního roku výzkum převzali. Některá data, která výzkum přináší, jsou oproti dosavadním výsledkům trochu překvapivá.

Alespoň jeden deník si v posledním loňském a v prvním letošním čtvrtletí přečetlo 3,435 mil. čtenářů, což bylo o 6 % méně než ve stejném období před rokem. Čtenost časopisů se meziročně snížila o 5 % na 6,624 mil. čtenářů.

Nejčtenějším deníkem zůstává Blesk, v mezikvartálním srovnání si většina deníků udržela výsledky z loňského druhého pololetí. V meziročním srovnání je překvapivý vyšší pokles čtenosti Lidových novin, přestože prodaný náklad deníku klesá v meziročním srovnání nejméně ze všech deníků. S výsledky prodaného nákladu také nekoreluje nárůst čtenosti deníku Aha!, jehož prodaný náklad naopak meziročně klesá více.

V nových datech Media projektu si výrazněji polepšily i bezplatné deníky: u deníku E15 je mezikvartální nárůst na úrovni 50 %.

Aktuální výsledky Media projektu poprvé prezentovaly agentury Median a STEM/MARK, které na základě výběru zadavatele výzkumu převzaly jeho realizaci pro tříleté období 2013-2016. Dosud se na výzkumu čtenosti s agenturou Median podílela agentura GfK, která stála u zrodu výzkumu Media projekt v první polovině 90. let.

Výzkum probíhá metodou vícestupňového stratifikovaného náhodného výběru, data se sbírají pomocí osobního rozhovoru za pomoci notebooku (CAPI), průměrná délka rozhovoru trvá asi 30 minut. Oporou pro výzkum je databáze všech domácností (3,2 mil.), dotazována je populace 12–79 let.

Novinkou je princip individualizace předkládaní časopisů podle sociodemografie čtenáře, nový design dotazovacího scriptu, kontroly rozhovoru pomocí nahrávání (má zabránit smyšleným rozhovorům), dotazování suplementů probíhá s podporou loga a ve výzkumu by měly být lépe zohledněny různé cílové skupiny.

Vývoj čtenosti deníků, 4Q/2012-IQ/2013, odhad čtenosti v tis.

Vývoj čtenosti deníků, 2009-2013, odhad čtenosti v tis.

Zdroj: Media projekt, 4Q/2012-1Q/2013, Median, STEM/MARK, GfK Czech

-mav-