Soukupova Empresa definitivně převzala TV Barrandov

čtvrtek, 16. května 2013, 06:30 TV MediaGuru

Empresa Media dokončila převzetí společnosti Barrandov Televizní Studio, která provozuje televizi Barrandov. K dohodě o převzetí došlo loni v září.

Vydavatelská společnost Empresa Media dokončila transakci převzetí 99,971 % akcií společnosti Barrandov Televizní Studio, provozovatele celoplošné televize TV Barrandov, kterou zahájila podpisem smlouvy o převodu cenných papírů 21. 12. 2012. K dohodě o převzetí majoritního podílu v TV Barrandov došlo mezi Empresa Media a podnikatelem Tomášem Chrenkem už loni v září. Po splnění podmínek smlouvy přešly akcie 14. května 2013 do vlastnictví Empresa Media. Informovala o tom výkonná ředitelka Empresa Media Kateřina Jelínková.

Empresa Media jako majoritní akcionář současně jménem společnosti Barrandov Televizní Studio požádala Radu pro televizní a rozhlasové vysílání o udělení nové vysílací licence pro TV Barrandov. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání žádosti vyhověla a novou licenci TV Barrandov udělila. Stávající licence ke dni 13. 5. 2013 zanikla.

Vydání nové licence bylo pro Empresu jedinou možností, jak dokončit převod akcionářských podílů. Zákon totiž stanovuje zachovat společníkům firmy, která licenci získala, alespoň 66% podíl po dobu pěti let od vydání licence. V opačném případě není převod možný.

Empresa Media je spojena s podnikatelem Jaromírem Soukupem, kterému patří mediální agentura Médea. Do protfolia společnosti patří vedle TV Barrandov i tištěné tituly Týden, Instinkt, Sedmička a nově MarketingSalesMedia.

-mav-