Jak sociální sítě změnily svět byznysu

pátek, 05. července 2013, 13:20 Internet & Mobil MediaGuru

Příchod sociálních sítí donutil firmy přehodnotit marketingové strategie a přizpůsobit byznys lidem.

Začal věk tzv. participativní ekonomiky, kdy spotřebitelům nestačí jen pasivní konzumace produktů, chtějí se zapojovat. Kromě toho mají na podniky stále vyšší nároky – chtějí větší otevřenost, uvolněnost, originalitu a diverzifikaci.

Popularita sociálních sítí a nástup nové generace tzv. Millenials donutily firmy přehodnotit svůj dosavadní přístup k marketingu a obchodování podobným způsobem jako kdysi nástup internetu. Za prvé začali spotřebitelé vyžadovat odklon od klasické strategie „snažit se za každou cenu prodat“ k navázání komunikace, porozumění a vazeb. K tomu jsou samozřejmě sociální sítě jako stvořené, firmy zde mohou snadno reagovat na připomínky a dotazy spotřebitelů. Stejně důležité je i vytvoření jakéhosi emocionálního pouta, podniky často neuveřejňují posty o svých produktech, ale spíše informace o lidech ve firmě, o její celkové kultuře či zajímavosti ze zákulisí. Je důležité být osobní. Příkladem z českého prostředí může být třeba týdeník Respekt, který se snaží zapojovat své čtenáře do diskuzí a tvorby obsahu, stejně tak ponouká své redaktory k názorovým debatám s uživateli.

Lidé, hlavně generace Millenials, totiž podle výzkumů velmi oceňují možnost interakce a participace. Proto dnešní ekonomice někteří odborníci přezdívají participativní ekonomika. Hodnota značky se již neřídí vzorečkem emocionální hodnota plus funkční hodnota v porovnání s cenou. Do rovnice je třeba ještě přidat možnost účasti. Millenials se rádi zapojují do návrhu produktu, do výběru podoby uživatelského prostředí a celkové zákaznické zkušenosti a i do metod marketingu.

Sociální sítě rovněž donutily firmy přesunout investice z obrovských masových kampaní do menších a více segmentovaných. Díky jednoduchému způsobu komunikace a sdílení je možné nechat velkou část práce na propagaci na uživatelích samotných, tedy v případě, že jste odvedli dobrou marketingovou práci. Není také již možné přehlížet jednotlivce, protože právě ten dokáže během několika minut rozšířit negativní zkušenost s vaší firmou pomocí internetu do stovek domácností.

Uživatelé již jsou unavení strnulostí a strohostí některých podniků. Díky sociálním sítím vidí, že se dá dělat zábavný živoucí marketing a ten začínají vyžadovat od všech. Svým způsobem to je osvobozující – spotřebitelé chtějí upřímnost, ať jsou firmy samy sebou. Díky tomu se mohou nějak zapsat do jejich paměti, protože se něčím - svými stanovisky a názory - odliší od konkurentů. Nebojte se tedy zaujmout k něčemu postoj, i když to bude riskantní.

V dnešní době spotřebitelé vyžadují snadnou a rychlou komunikaci s firmou. Již nestačí uvést e-mail či číslo na zákaznickou linku a myslet si, že to bude stačit. Zákazníci chtějí vést rozhovor přes sociální sítě, kde se cítí jako doma. Chtějí mít na výběr, jakým způsobem firmu zastihnout a chtějí si být jistí okamžitou reakcí.

Sociální sítě také poskytly firmám nepřeberné množství dat a údajů k analyzování, tzv. Big data. Ty ale není tak snadné správně pochopit a vyvodit z nich relevantní výsledky, je tedy nutné vzdělávat své pracovníky v této oblasti a držet se nejnovějších trendů v oblasti měření metrik.

-ver-