Odchod Novy z ATO pocítila finančně hlavně Prima

úterý, 30. července 2013, 12:14 TV MediaGuru

Po odchodu Novy z ATO zvýšila nejvíce platby za realizaci výzkumu TV Prima.

Česká televize a provozovatel stanic skupiny Prima mají od letošního roku v profesní organizaci ATO, která je zadavatelem výzkumu TV sledovanosti, srovnatelný podíl na hlasovacích právech (33,5 %). Na projekt elektronického měření sledovanosti tak přispívají rovnocennou částkou. Vyplývá to z nových stanov ATO.

Ve srovnání s podíly na hlasovacích právech (a finančními příspěvky na projekt elektronického měření) se podíl FTV Prima navýšil po odchodu Novy na konci roku 2012 nejvíce ze všech členů – z dřívějších 22 % na současných 33,5 %. K navýšení podílu došlo také u AKA, ovšem nikoliv tak výrazně – o necelé čtyři procentní body. O zbývající část podílu se podělili noví řádní členové, a to mediazastupitelství Atmedia (8 %) a TV Óčko (2,4 %). Naopak podíl ČT se mírně snížil, a to o cca dva procentní body.

Projekt TV měření přijde na cca 60 mil. Kč ročně, což by pro Primu při podílu 33 % znamenalo platbu ve výši cca 20 mil. Kč ročně z dřívějších cca 13 mil. Kč. Za celé pětileté odbobí tedy vlastník TV Prima zaplatí cca 100 mil. Kč. Stejná částka se týká i ČT.

Nové podíly hlasů řádných členů ATO

ČT 33,50%
Prima 33,50%
AKA 22,60%
Óčko 2,40%
Atmedia 8%

Od roku 2013 už není řádným členem ATO společnost CET 21, provozovatel vysílání stanic skupiny Nova. Ta měla do loňského roku v ATO podíl 24,6 %. O ten se v novém složení řádných členů museli podělit ostatní členové.

CET 21 opustila ATO na konci loňského roku, a to po známých rozporech o průběhu tendru na realizátora TV měření, ze kterého vzešla vítězně společnost Mediaresearch. Provozovatel TV Nova si ale zajistil odběr dat z měření ATO i po odchodu z profesní organizace, a to po dobu 7 měsíců za 8 mil. Kč s možností opce odběru na dalších 7 měsíců za stejnou cenu. Nova tak má od ATO zajištěna data až do února 2014 za cca 16 mil. Kč. Jednorázově navíc uhradila ATO platbu ve výši 2,6 mil. Kč (odměna za Oporu výběru a zaváděcí výzkum).

Nova je v současnosti členem nového sdružení SPMS, které spoluzakládala. SPMS připravuje vlastní elektronické měření se společností AC Nielsen. Nova očekává, že první výstupy z měření SPMS bude znát na začátku čtvrtého čtvrtletí. První oficiální data pak mají být SPMS reportována v lednu 2014.

-mav-