Reklama uživatelům na Facebooku zatím nevadí

čtvrtek, 04. července 2013, 02:20 Internet & Mobil MediaGuru

Přesycenost reklamou se zatím lidí registrovaných do sociálních sítí příliš netýká. Zajímavostí je, že nejčastěji je využívají lidé z malých měst.

Čeští uživatelé Facebooku tvoří 43. největší facebookovou komunitu na světě; penetrace Facebooku v České republice přesahuje 50 % uživatelů internetu. Kdo jsou jeho uživatelé, kvůli čemu sociálně sítě využívají a jak vnímají marketingovou komunikaci využívající sociální sítě, popisuje empirická studie Social Networking Sites in the Czech Republic, realizovaná výzkumníky na VŠE a publikovaná v časopise Management & Marketing.

Autoři studie v úvodu odkazují na již provedené výzkumy v zahraničí se zaměřením na motivy užívaní sociálních sítí. Konkrétně síť Facebook lidé nejčastěji využívají k tomu, aby zjistili více o lidech, které již znají. Znatelně méně přes ni navazují nové známosti. Tato teze podle zjištění studie platí také pro české uživatele Facebooku. Další důležitou otázkou je, proč uživatelé vůbec šíří marketingová sdělení. S odkazem na americkou studii z roku 2009 mezi tyto důvody patří: (1) exkluzivní nabídky či slevy, (2) obeznámenost se značkou, (3) zajímavý či zábavný obsah sdělení.

Je třeba také dodat, že takzvaní „opinion leaders“ daleko častěji než „opinion seekers“ na svém facebookovém profilu zmiňují téma značek. Byť můžeme zpochybnit koncepci toho, jak analyticky vymezit roli názorového vůdce na sociálních sítích – pokud jej charakterizuje především množství a zaujetí pro prezentaci vlastních názorů –, je logické, že se mezi excesivní prezentací vlastních názorů objeví také téma značek. Nicméně hlavním námětem studie je průzkum mezi obyvateli České republiky na téma jejich motivací a využívání síťových médií.

Upozaděný Twitter

Z výzkumu mezi pravidelnými uživateli internetu v České republice vyplynulo, že tři čtvrtiny lidí registrovaných v síti Facebook se do ní přihlašují denně, nejčastěji na dobu trvání od třiceti do šedesáti minut. Naopak Twitter mezi nimi příliš rozšířený není. Pokud však ano, lidé jej využívají často. Co se týče sociodemografických údajů, tak se na Facebook denně o něco více přihlašují ženy než muži (78 % versus 71 %). Dále platí, že nejfrekventovanější věkové rozpětí je mezi patnácti a devětadvaceti lety. Největší procento pravidelných uživatelů (92 %) pochází z místa bydliště nepřesahující pět tisíc obyvatel.

Pokud jde o postoje lidí registrovaných do sociálních sítí, k marketingovým aktivitám v tomto prostředí se stavějí relativně pozitivně. V obecném kontextu se spotřebitelé cítí přesyceni reklamou, konkrétně zhruba 80 % českých spotřebitelů vnímá množství reklamy například v televizi jako příliš velké, a to platí i pro ostatní reklamní média, jako jsou letáky nebo billboardy. Podle zjištění studie  Social Networking Sites in the Czech Republic ale podobné negativní postoje vůči reklamě prostředí sociálních sítí dosud nevygenerovalo. Většina respondentů (60 %) souhlasila s tvrzením, že značky by měly mít vytvořený vlastní profil, naopak jen 17 % z nich bylo proti.

-jav-