V pololetí nejvíc spadla televize, ztrácela 1,2 miliardy

středa, 17. července 2013, 07:30 Internet & Mobil, Tisk, TV MediaGuru

Podle monitoringu hrubých inzertních příjmů se v pololetí snížily objemy v TV a v tisku.

Hrubý objem investic za prodej reklamního prostoru v médiích v prvním letošním pololetí se ve srovnání s loňským prvním pololetím snížil nejvýrazněji u televize, ukazuje monitoring inzerce. Oproti loňskému prvnímu pololetí je hrubý objem inzertních investic nižší o 8 %, konkrétně o 1,2 miliardy korun.

Snížení celkového objemu je důsledkem nedohody některých velkých inzerentů ohledně cenových podmínek inzerce na TV Nova. Řada televizních zadavatelů tak v prvním pololetí své investice ušetřila. Proto je letošní objem ve srovnání s loňským nižším.

Pokračuje také pokles reklamy v tištěných médiích – v meziročním srovnání představuje snížení téměř čtvrt miliardy korun (tj. pokles o 2 %). V reálných číslech bude ale pokles více než dvojnásobný.

Nejrychleji rostoucím médiem je podle monitoringu internet, jehož růst v pololetí představuje v hrubém necelých 30 % (+ 707 mil. Kč) a outdoorová reklama (+12 %).

Monitorovaný objem rádiové reklamy nelze meziročně srovnávat. Od letošního roku totiž monitoring zohledňuje i regionální rádiové kampaně.

Bez započítání objemu rádiové reklamy dosáhly v letošním prvním pololetí hrubé investice do médií 26,8 mld. Kč, což je o 2 % méně než ve stejném loňském období.

*Internet zahrnuje pouze reklamu v rozsahu projektu AdMonitoring.

**Admosphere, s.r.o. od ledna 2013 nově přešla na nezávislý monitoring rozhlasu, meziroční srovnání tedy není možné, v současné době je do monitoringu zařazeno 85 rozhlasových stanic.

Zdroj dat: Admosphere

-mav-