FTV Prima Holding vytvořila zisk přes 820 mil. Kč

pondělí, 26. srpna 2013, 07:38 TV MediaGuru

FTV Prima Holding, kterou táhne držitel licence na vysílání kanálů Primy, si výrazně polepšila.

Hospodaření společnosti FTV Prima Holding, která zastřešuje mediální aktivity spojené se skupinou GES, skončilo v období účetního roku 1.1. 2012 - 31.3. 2013 ziskem 820,8 mil. Kč. Valná hromada společnosti rozhodla část zisku do výše 600 mil. Kč vyplatit na dividendách a zbytek ve výši 220,8 mil. Kč převést na účet nerozděleného zisku z minulých let. Vyplývá to z usnesení valné hromady FTV Prima Holding.

Na jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 100 tis. Kč má připadnout dividenda ve výši 30 mil. Kč. FTV Prima tak každému akcionáři vyplatí celkem 300 mil. Kč, přičemž do konce roku 2013 to bude 250 mil. Kč a do 30.6. 2014 zbývajících 50 mil. Kč.

Oproti roku 2011 se tak zisk FTV Prima Holding zvýšil o necelých 300 mil. Kč – v předloňském roce skončila firma v zisku 555 mil. Kč.

Hlavní firmou holdingu je společnost FTV Prima, která je držitelem licence na vysílání kanálů skupiny Prima. Výsledek jejího hospodaření za rok 2012 zatím není známý (v roce 2011 vytvořila zisk 312 mil. Kč). Součástí holdingu jsou dále produkční firmy TV produkce a Česká výrobní a i Regio Media, dříve ovládající regionální TV, která je v současnosti v likvidaci.

-mav-