Outdoor má mít první data v červenci 2014

pondělí, 26. srpna 2013, 11:57 Outdoor MediaGuru

BigBoard a euroAWK uzavřely smlouvu s firmami Mediaresearch a MGE Data na měření outdooru.

Společnosti BigMedia a euroAWK na straně zadavatele uzavřely se společnostmi Mediaresearch a MGE Data smlouvu na měření sledovanosti venkovní reklamy. Nejde o překvapivou informaci, obě společnosti se delší dobu podílely na přípravných fázích měření venkovní reklamy. Jak už jsme informovali, projekt měření venkovní reklamy se letos dostal do závěrečné třetí fáze.

Mediaresearch zajišťuje terénní sběr dat na vzorku 2000 respondentů. MGE Data dodává technologii Mobitest  používanou ve Velké Británii, Německu, Rakousku, Polsku, Holandsku a dalších zemích. Jde o menší zařízení, které budou respondenti výzkumu nosit při sobě a pomocí kterého bude monitorován jejich pohyb.

Projekt sběru GPS dat je rozfázován do 12 etap a jeho výsledkem jsou sekundová data o každodenní mobilitě. Z podrobných záznamů o trase každého respondenta a databáze ploch jsou odvozovány ukazatele sledovanosti venkovní reklamy.

Mediaresearch společně s MGE má připravit pro český trh standardní mediální ukazatele typu GRPs, reach a frekvence a připravit algoritmy pro výpočty těchto ukazatelů v kampaních. Během srpna 2013 proběhne příprava na terénní sběr a ve druhé polovině září 2013 budou zahájeny pravidelné třítýdenní vlny sběru dat. Měření postupně proběhne v Praze, Brně, Ostravě a dvou vybraných krajských městech. Výsledky z celého projektu by měly být k dispozici zadavatelům v červenci 2014.

Mediaresearch se už v České republice podílí na měření televizní sledovanosti, na měření návštěvnosti internetu a na monitoringu reklamních investic v tuzemských médiích (přes dceřinou společnost Admosphere).

Do měření jsou zahrnuty plochy provozovatelů společností BigBoard Praha a euroAWK. Z velkých hráčů absentuje JCDecaux.

-mav-