Sarbu dostane 5,4 mil. USD, má právo na odkup aktivit v Rumunsku

čtvrtek, 22. srpna 2013, 08:17 TV MediaGuru

CME vyplatí Adrianu Sarbuovi odstupné ve výši 5,4 mil. USD, vyplývá ze vzájemné dohody.

Adrian Sarbu, který k 21. srpnu 2013 rezignoval na funkci generálního ředitele a prezidenta CME, má obdržet odstupné ve výši 5,4 mil. USD (105 mil. Kč). Odstupné bude vyplaceno v českých korunách podle směnného kurzu koruny k americkému dolaru platného k 31.12. 2013. Vyplývá to z dohody, která byla uzavřena mezi Adrianem Sarbu a společností CME v návaznosti na jeho rezignaci. Tu přitom Sarbu představenstvu CME oznámil už 15. srpna 2013.

CME se tak rozhodla vyplatit Sarbuovi odstupné, což znamená, že firmu zcela opustí. Padla tedy možnost, že by mu CME svěřila vedení rumunských operací, a to až do roku 2020.

Sarbuovi ale přesto vznikají další možnosti, vyplývající z uzavřené dohody. Vedle odstupného jde především o možnost uplatnit přednostní právo na odkup rumunských aktivit CME (Media ProEntertainment Romania S.A. nebo společnosti CME Media Pro Distribution B.V.) v případě, že se je CME rozhodne prodat v termínu do 31. 12. 2015. Pak by byly nejprve nabídnuty Sarbuovi, pokud by do 60 dnů nepředložil nabídku na odkup, osloveny by byly jiné subjekty.

Spolupráce, kterou naznačovala už tisková zpráva CME, může s Adrianem Sarbu po jeho odchodu ze CME pokračovat i na produkční úrovni. Z dohody totiž vyplývá, že Sarbu seznámí CME do jednoho roku od ukončení pracovního poměru s obchodním plánem vlastního produkčního podnikání a nabídne v něm CME účast. Ta může investovat až 3 mil. USD (cca 59 mil. Kč).

Sarbu také získá všechny dosud nezaplacené akcie, které byly vydány na jeho jméno. Budou mu uděleny za předpokladu, že dohoda nebude ukončena před 31. 12. 2013.

Adrian Sarbu se v dohodě zavazuje k mlčenlivosti a k tomu, že se zdrží hanlivých nebo poškozujících prohlášení na adresu společnosti nebo jejích zaměstnanců či akcionářů. Pokud Sarbu dohodu poruší, bude muset vyplatit CME částku srovnatelnou s výší jeho odstupného, tedy 5,4 mil. USD. V takovém případě se navíc CME vyváže z veškerých závazků, které z dohody vyplývají.

Základní body dohody mezi CME a Adrianem Sarbu

-mav-